Fortifikationsverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Högskolan Dalarna sticker ut när det gäller de nyckeltal ESV har använt i sin uppföljning.
Bild: Mostphotos
Fortifikationsverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Högskolan Dalarna sticker ut när det gäller de nyckeltal ESV har använt i sin uppföljning.

Fyra myndigheter bäst på e-handel

E-FÖRVALTNING2018-04-06

Ekonomistyrningsverket, ESV, utnämner fyra myndigheter till raketer när det gäller utvecklingen av e-handel. Fortifikationsverket är bäst i klassen, sedan myndigheten gjort den största ökningen av e-beställningar under fjolåret.

ESVs uppföljning av myndigheternas e-handel visar att många myndigheter fortfarande har en låg mognadsgrad när det gäller e-handel och behöver bli bättre på att ändra sina system. Samtidigt har enligt ESV några myndigheter utvecklats i ”raketfart” under det senaste året. Utöver Fortifikationsverket är det Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Högskolan Dalarna.

De fyra myndigheterna sticker ut när det gäller de fyra nyckeltal ESV har använt i sin uppföljning – elektroniska beställningar, e-faktura, e-handel och matchning.

Den viktigaste faktorn för Fortifikationsverkets framgång är att de hanterar återkommande kostnader med hjälp av abonnemangsfunktionalitet i e-handelssystemet, skriver ESV i ett pressmeddelande. Det innebär att fakturor för återkommande köp automatiskt matchas mot abonnemanget i systemet, så länge summan stämmer med det prisintervall som är avtalat. Om summan ligger utanför prisintervallet måste fakturan godkännas manuellt.

”Vi har lyckats ansluta cirka en tredjedel av alla våra fakturor mot abonnemangshantering eftersom de är av återkommande karaktär, där både kostnadsnivåer och frekvens är känt i förväg”, kommenterar Fortifikationsverkets e-handelsansvarige Victor Nanni i pressmeddelandet.

Arbetsförmedlingen har enligt ESV utvecklats snabbast när det gällt e-handel, Migrationsverket inom nyckeltalet matchning och Högskolan Dalarna inom e-faktura.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA