Statens myndigheter dåliga på digitalisering

DIGITALISERING2018-03-19

De statliga myndigheterna tar inte vara på de möjligheter till digitalisering som finns, enligt Ekonomistyrningsverket, ESV. Det behövs en tydligare styrning, anser myndigheten.

Den offentliga förvaltningens digitalisering går för långsamt och det finns stora skillnader mellan statlig och kommunal sektor, konstaterar ESV i en ny rapport. De statliga myndigheterna har inte ökat sin mognad för att styra digitaliseringen och myndigheternas it-kostnader är relativt oförändrade. Sammantaget saknar förvaltningen flera förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, anser ESV.

ESVs rapport visar också att det finns behov av tydligare styrning av förvaltningens digitalisering. Det kommer att bli en viktig uppgift för den nya Myndigheten för digital förvaltning. Men statliga myndigheter, kommuner och landsting har även ett stort eget ansvar för att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, skriver ESV.

”ESV konstaterar att det behövs ett rejält kompetenslyft i hela den offentliga sektorn. Det handlar både om att öka den digitala mognaden hos ledningen och att öka kompetensen i organisationen inom bland annat nyttorealisering och behovsdriven utveckling. Det behövs för att skapa rätt förutsättningar för en verksamhetsutveckling som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter”, konstaterar utredaren Sofia Allansson i ett pressmeddelande.

ESV har sedan 2014 följt drygt 60 myndigheters it-användning. Den senaste uppföljningen visar att myndigheterna ligger på ungefär samma mognadsnivåer som de gjorde redan vid den första mätningen. Det har inte heller skett några nämnvärda förändringar av myndigheternas it-kostnader eller it-investeringar räknat som andel av verksamhetskostnaderna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA