Statens myndigheter dåliga på digitalisering

DIGITALISERING2018-03-19
De statliga myndigheterna tar inte vara på de möjligheter till digitalisering som finns, enligt Ekonomistyrningsverket, ESV. Det behövs en tydligare styrning, anser myndigheten.

Den offentliga förvaltningens digitalisering går för långsamt och det finns stora skillnader mellan statlig och kommunal sektor, konstaterar ESV i en ny rapport. De statliga myndigheterna har inte ökat sin mognad för att styra digitaliseringen och myndigheternas it-kostnader är relativt oförändrade. Sammantaget saknar förvaltningen flera förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, anser ESV.

ESVs rapport visar också att det finns behov av tydligare styrning av förvaltningens digitalisering. Det kommer att bli en viktig uppgift för den nya Myndigheten för digital förvaltning. Men statliga myndigheter, kommuner och landsting har även ett stort eget ansvar för att skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, skriver ESV.

”ESV konstaterar att det behövs ett rejält kompetenslyft i hela den offentliga sektorn. Det handlar både om att öka den digitala mognaden hos ledningen och att öka kompetensen i organisationen inom bland annat nyttorealisering och behovsdriven utveckling. Det behövs för att skapa rätt förutsättningar för en verksamhetsutveckling som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter”, konstaterar utredaren Sofia Allansson i ett pressmeddelande.

ESV har sedan 2014 följt drygt 60 myndigheters it-användning. Den senaste uppföljningen visar att myndigheterna ligger på ungefär samma mognadsnivåer som de gjorde redan vid den första mätningen. Det har inte heller skett några nämnvärda förändringar av myndigheternas it-kostnader eller it-investeringar räknat som andel av verksamhetskostnaderna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.