Annons:

Digitalisering förändrar villkor i arbetslivet

DIGITALISERING2018-04-18

Digitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.

Den nya tekniken driver fram en strukturomvandling där företag, branscher, yrken och jobb har en allt kortare livslängd, skriver Arbetsgivarverket i rapporten. Det är få som i framtiden kan förvänta sig att ha samma jobb under ett allt längre arbetsliv, och den enskilde ansvarar själv för sin egen kompetens. Men för att säkra kompetensförsörjning och sysselsättning bör arbetsmarknadens parter, tillsammans med staten, utveckla ett nytt system för livslångt lärande, kompetensutveckling och omställning, anser myndigheten. Viktiga arbetsgivarpolitiska frågor blir då hur ett sådant system ska finansieras, vem som ska bestämma över studiernas inriktning eller när och hur studierna ska genomföras.

”Vi har identifierat nästan 20 olika områden där vi tror att vi måste anpassa arbetsgivarpolitiken så det är svårt att värdera vilka som är viktigast. Men om jag tvingas säga ett tror jag att den polarisering vi ser på arbetsmarknaden mellan högutbildade, som det oftast råder brist på, och de som saknar utbildning riskerar att förstärkas av digitaliseringen”, konstaterar rapportens författare, chefsekonom Roger Vilhelmsson, i ett pressmeddelande.

Digitaliseringen gör att anställningstryggheten i framtiden kommer att bero på kompetens snarare än turordningsregler, enligt rapporten. Även om det i staten redan finns ett avtal som är mer kopplat till arbetsuppgifterna skulle en överenskommelse om las på andra delar av arbetsmarknaden vara något som även statliga arbetsgivare måste förhålla sig till.

”Rapporten ska framför allt ses som ett diskussionsunderlag för myndigheter om hur viktiga områden inom arbetsgivarpolitiken påverkas av digitaliseringen. Att digitaliseringen redan har fått och väntas få ännu större konsekvenser på arbetsmarknaden är välkänt och vi myndigheter måste anpassa vår arbetsgivarpolitik för att klara kompetensförsörjningen och verksamheterna. I rapporten finns inga instruktioner eller nya ståndpunkter utan vi vill helt enkelt lyfta frågor som behöver diskuteras”, förtydligar Roger Vilhelmsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA