Annons:

Föreslår nya lagar för att stärka digitalisering

DIGITALISERING2018-03-28

Digitaliseringen inom den offentliga sektorn behöver stöd från ny lagstiftning, konstaterar en statlig utredning. Det handlar både om att ta bort lagar som är ett hinder och att skapa nya möjligheter.

Digitaliseringsrättsutredningen fokuserar på hur lagstiftningen kan bli ett stöd för den offentliga förvaltningens digitala utveckling. Digitaliseringen sker allt snabbare, vilket ställer krav på förändrad lagstiftning som en garanti för rättssäkerheten, konstaterar utredningen.

”Det är påtagligt att även avsaknad av reglering om digital förvaltning hindrar eller hämmar den digitala utvecklingen”, kommenterar regeringens utredare professor Cecilia Magnusson Sjöberg i ett pressmeddelande.

Enligt utredaren behöver lagstiftningen ge stöd för digital utveckling och samverkan inom offentlig sektor. Tilliten till den digitala förvaltningen är en central fråga. Utredningen föreslår därför bland annat:

  • en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid vissa automatiserade förfaranden,
  • nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och om digital kommunikation från förvaltningen till enskilda, som samtidigt beaktar bland annat enskildas självbestämmande och vikten av säkra förfaranden, och
  • ny lagstiftning om straffsanktionerad tystnadsplikt vid utkontraktering av it-drift eller andra it-baserade funktioner till privata leverantörer och en reglering av sekretessöverväganden inför sådan utkontraktering.

”Juridiska hinder mot digitalisering av den offentliga förvaltningen måste undanröjas för att kunna skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag och en mer effektiv offentlig sektor. Vi kommer nu samlat att gå igenom och bereda förslagen i betänkandet”, skriver civilminister Ardalan Shekarabi, S, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA