Efterlyser långsiktig finansiering av digitalisering

DIGITALISERING2018-04-03
Det behövs långsiktig finansiering av digitaliseringen av den offentliga sektorn, antingen i form av avgifter eller genom anslag. Det konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen.

Statskontoret har tagit fram två modeller för hur digitaliseringen av offentliga tjänster skulle kunna finansieras. Utredningen har genomförts av konsultbyrån Ramböll.

Modellerna bygger på att inblandade aktörer analyserar både nyttan och kostnaderna för egen del när en tjänst ska digitaliseras. Tjänsten kan sedan finansieras via statsbudgeten eller med avgifter för dem som utnyttjar den.

När det handlar om digitaliseringsprojekt som omfattar hela statsförvaltningen pekar tidigare utredningar och rapporter på att det behövs långsiktiga finansieringslösningar. Syftet med den nya rapporten är att skapa en gemensam förståelse för fördelningen av förvaltningskostnaderna.

Statskontoret konstaterar att det är svårt att göra en kostnads- och nyttoanalys för en digital funktion. Risken är att den administrativa bördan och svårigheterna i analysen blir överväldigande, skriver myndigheten. Därför är det nödvändigt att förhålla sig pragmatiskt till genomförandet av analysen och inte fokusera för mycket på detaljer.

Om digitaliseringen ska finansieras med anslag eller avgifter beror i hög grad på om nyttan och besparingarna ligger internt inom statliga myndigheter eller externt hos andra användare, som kommuner och landsting. Avgifter har fördelen att de baseras på den faktiska användningen, skriver Statskontoret. Om det finns anledning att prioritera transparens och enkelhet kan därför avgiftsfinansiering vara att föredra.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.