Låg digital mognad i förvaltningen

DIGITALISERING2019-05-16

Den offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation har granskat den digitala mognaden hos 35 organisationer inom offentlig sektor. Rapporten pekar på brister i deras förmåga att tillgodogöra sig nyttan med digitaliseringen, och hantera övergången från analoga till digitala tjänster och verktyg i interaktionen med privatpersoner och företag.

”Stora delar av svensk offentlig sektor dras med en hög digital skuld. Det betyder att tidigare digitala investeringar och inköp som finns kvar i organisationen ligger som en hämsko och kostar pengar och resurser”, kommenterar forskaren Johan Magnusson, en av författarna till rapporten, i ett pressmeddelande.

Forskarna vid Göteborgs universitet har haft Regeringskansliets uppdrag att mäta och följa upp graden av digital mognad inom den offentliga sektorn. Arbetet har lett fram till modellen Digital mognad i offentlig sektor, Dimios, som redan har använts eller används av flera högskolor och myndigheter som Post- och telestyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Genom att ställa samman faktorer som är värdefulla för organisationens förmåga att realisera nyttan med digitaliseringen, så kan man sedan skapa förutsättningar för en accelererad digitalisering.

”För att bli bättre, och snabbare, på att ställa om digitalt behöver exempelvis kommunerna se över sitt digitaliseringsarbete både internt och externt. I dag fokuserar många på att försöka effektivisera interna processer, exempelvis kring bygglov eller inom socialtjänst genom automatisering. Men då antar man att det som skall levereras är samma tjänster som tidigare”, påpekar Johan Magnusson.

Även den digitala styrningen ligger enligt rapporten på en låg nivå.

”Det nya digitala landskapet med olika tjänster och funktioner kräver ett nytt sorts strategiskt ledarskap för att styra de digitala satsningarna och lotsa organisationen framåt i syfte att dra nytta av digitaliseringen. Men de flesta organisationer har inte hittat det ledarskapet och saknar tillförlitliga beslutsunderlag”, anser forskaren Johan Magnusson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA