Annons:

E-handel i staten ökar – men långsamt

E-FÖRVALTNING2018-03-16

Myndigheterna blir allt bättre på e-handel, men utvecklingen går för långsamt, tycker Ekonomistyrningsverket, ESV. En ny rapport visar att andelen e-fakturor nu är uppe i 63 procent.

ESVs uppföljning av statens e-handel visar att användningen av elektronisk handel i staten ökar, men i långsam takt. Under 2018 kommer ESV att fortsätta främja e-handeln i staten, bland annat genom att ge information och stöd inför den nya lagen om krav på e-faktura och om e-handelsnätverket Peppol. Som Peppol-myndighet kommer ESV arbeta för att säkerställa att samtliga myndigheter är anslutna till Peppol senast 1 november 2018.

ESVs uppföljning bygger på två årliga enkätundersökningar till statliga myndigheter. Enkäten från hösten 2017 visar att andelen e-fakturor är 63 procent bland myndigheterna. Det är mer än tidigare, och ökningen har gått snabbare jämfört med tidigare mätningar. Däremot är antalet e-ordrar fortsatt lågt för staten som helhet. Det är också stor skillnad i resultaten mellan olika myndigheter, konstaterar ESV.

”E-handel är ett viktigt utvecklingsområde i staten och bidrar till att effektivisera myndigheternas inköpsprocess, vilket leder till såväl tids- och kostnadsbesparingar som ökad kvalitet och bättre kontroll. ESV konstaterar dock att många myndigheter behöver öka takten i arbetet”, kommenterar ESVs utredare Clara Wadman i ett pressmeddelande.

När den nya Digitaliseringsmyndigheten startas i höst kommer ESV att lämna över arbetet med uppföljningen av e-handel i staten dit.

Peppol

Peppol står för Pan-European Public Procurement On-Line. Det är ett nätverk för elektroniska inköp som arbetats fram på europeisk nivå för att göra e-handel och e-upphandling enklare. Peppol är ett resultat av ett EU-projekt som pågick mellan åren 2008 och 2012. Därefter drivs verksamheten vidare av en europeisk organisation som förvaltar och vidareutvecklar lösningen.

Källa: ESV

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA