Vill stärka myndigheternas e-handel

DIGITALISERING2020-02-05

Statens servicecenter, SSC, startar ett utvecklingsprogram för att effektivisera myndigheters inköp inom e-handel. Syftet är att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.

Enligt ett pressmeddelande har flera myndigheter frågat efter kunskap och vägledning inom e-handelsområdet. Därför har SSC tagit fram ett nytt utvecklingsprogram. I programmet ska de deltagande myndigheterna få råd och stöd för att utveckla och förbättra sina inköpsprocesser. Programmet sträcker sig från april till november 2020.

”Vår ambition är att inspirera och motivera myndigheter till att effektivisera e-handelsarbetet. Vi kommer att ge behovsanpassade verktyg och stöd under resans gång. Intresset är stort, flera myndigheter har uttryckt att man vill delta i utvecklingsprogrammet”, kommenterar projektledaren Joakim Persson satsningen i pressmeddelandet.

Deltagarna kommer att få stöd att ta fram mål och strategier samt konkreta verktyg för att genomföra identifierade förbättringsåtgärder. Arbetet kommer att följas upp och utvärderas för att summera resultat och erfarenheter.

Andra myndigheter som kommit längre har bjudits in för att dela med sig av kompetens inom respektive områden. Det är bland annat Myndigheten för digital förvaltning, Upphandlingsmyndigheten, Försäkringskassan och Kammarkollegiet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA