Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande Norrköping, Björn Myrberg, Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetschef, Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Värnamo, och Viktoria Rydholm, tf chef för fastighetsenheten Kriminalvården.
Bild: Magnus Andersson
Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande Norrköping, Björn Myrberg, Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetschef, Mikael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Värnamo, och Viktoria Rydholm, tf chef för fastighetsenheten Kriminalvården.

Nya anstalter i Norrköping och Värnamo

KRIMINALVÅRDEN2022-06-15

Kriminalvården har sedan tidigare beslutat att utöka verksamheten i region Öst och nu står det klart att myndigheten satsar på två mindre anstalter, en i Norrköping och en i Värnamo. Tillsammans ska de kunna ta emot 400 intagna.

”Vi ser viktiga fördelar med att etablera två initialt något mindre anstalter i regionen istället för en större anstalt”, framhåller Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetschef Björn Myrberg, i ett pressmeddelande.

Kriminalvården har undersökt förutsättningarna för en etablering i flera kommuner i region öst, men nu står det alltså klart att myndigheten går vidare med Norrköping och Värnamo. Bland annat är dessa orter strategiska ur transporthänsyn, poängteras i pressmeddelandet. En ny anstalt i Värnamo förbättrar enligt Kriminalvården förutsättningarna för transporter mellan befintlig verksamhet på öst- respektive västkusten, medan en ny anstalt i Norrköping förbättrar transportmöjligheterna i nord-sydlig riktning längs E4.

Nästa steg i arbetet är att skriva avsiktsförklaringar med företrädare för Norrköpings och Värnamo kommun. Målsättningen är att de nya anstalterna ska vara klara 2028.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.