Nya regler för domarrekrytering

DOMSTOLARNA2020-09-24
Regeringen föreslår en ny ordning för utnämning och säkerhetsprövning av domare. Den nya modellen ska enligt propositionen värna domstolarnas och domarnas oberoende ställning.

Regeringen föreslår att Domarnämnden ska ansvara för säkerhetsprövningen av domstolarnas chefer. Syftet är att värna domstolarnas och domarnas oberoende ställning. Cheferna för landets allmänna domstolar, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö ska omfattas av den nya ordningen. Regeringen vill med förslaget också förtydliga att respektive domstol eller nämnd ansvarar för säkerhetsprövningen av övriga ordinarie domare och hyresråd.

Regeringen konstaterar att förslaget innebär nya arbetsuppgifter för Domarnämnden och en ökad arbetsbelastning. I dagsläget finns ett 70-tal anställningar som chefer för domstolarna och hyres- och arrendenämnderna. Därför föreslår regeringen att Domstolsnämnden får ytterligare en miljon kronor årligen i statsbudgeten.

Enligt propositionen behöver Domarnämnden analysera sin egen verksamhet ur ett säkerhetsskyddsperspektiv och vidta de åtgärder som krävs för att förbereda och etablera den nya ordningen för säkerhetsprövning. Dessutom ska nämnden löpande genomföra initiala och uppföljande säkerhetsprövningar.

Regeringen föreslår också att Domstolsverkets rätt att närvara och yttra sig vid Domarnämndens sammanträden endast ska avse ärenden som gäller utnämning av en chef för en domstol. Förslaget förtydligar också Domarnämndens uppgift vid rekryteringen av ordinarie domare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.