Nya steg för digital infrastruktur

DIGITALISERING2022-09-21

Utvecklingen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur går framåt, konstaterar Myndigheten för digital förvaltning, Digg, i en ny rapport. Flera delprojekt har nått fram till leveransstadiet.

Utvecklingsarbetet inom projektet Ena, Sveriges digitala infrastruktur, går snabbt framåt, skriver Digg i ett pressmeddelande. Syftet med projektet är att olika aktörer ska kunna hantera och utbyta data på ett säkert och effektivt sätt. Förutsättningen är att man utvecklar gemensamma överenskommelser och tekniska komponenter.

Tillsammans med elva andra myndigheter driver Digg arbetet med att ta fram en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Digg har nyligen avrapporterat projektets status i en rapport till EU.

Enligt rapporten har tre av fem domäner – fastighets- och geografisk information (Lantmäteriet), företag (Bolagsverket) och person (Skatteverket) – kommit in i införandefasen. Av sex kompetensområden är fyra inne i införandefasen – arkitektur (Digg), data (Digg), informationssäkerhet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) och juridik (Digg). Inom övriga domäner och kompetensområden fortgår analys och utvecklingsarbete.

”Det viktigaste när det gäller infrastrukturen är att tyngdpunkten nu flyttas från att handla om analyser till utveckling av nationella komponenter som många kan använda. Allt eftersom komponenterna lanseras och börjar användas kommer också infrastrukturen att skapa nytta”, framhåller Joakim Nyström, leveransledare för Ena, i pressmeddelandet.

Tidigare analyser har enligt Digg visat att en gemensam digital infrastruktur kan skapa nytta till ett samhällsekonomiskt värde på närmare 10 miljarder kronor under en tioårsperiod. Förutsättningen är att Sveriges myndigheter, kommuner och regioner verkligen använder infrastrukturen. Om Sverige ska kunna möta samhällsutmaningar, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma lösningar, och inte minst att dessa byggs för att fungera tillsammans, skriver Digg i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.