Statlig digitalisering går framåt

DIGITALISERING2022-12-20

Under 2022 har myndigheternas arbete med digitalisering gjort stora framsteg, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Arbetet inom projektet Ena drivs gemensamt av tolv myndigheter. Syftet med Enas arbete är att förenkla vardagen för privatpersoner och företagare genom att ta fram standardiserade komponenter, som kan användas av kommuner, myndigheter och regioner för att förenkla digitaliseringen. Detta ska enligt Digg leda till mindre administration, bättre offentliga lösningar, säkrare handläggning, ökad transparens och kostnadseffektiv utveckling av ny teknik.

Arbetet med digital infrastruktur har delats upp i ett antal olika byggblock:

  • Mina meddelanden, som är en infrastruktur för digital post.
  • Mina ombud, som ger möjlighet för personer att företräda företag och enskilda genom digitala fullmakter.
  • Mina ärenden, som är ett standardiserat sätt för medborgare och företag att följa sina ärenden hos olika aktörer.
  • Digital identitet, som är en tjänst för e-underskrifter.
  • API-hantering, som handlar om utveckling av ett standardiserat gränssnitt som underlättar informationsutbyte och datadelning.
  • Auktorisation, som handlar om att skapa strukturer för hur behörighetskontroll bör genomföras.

Även andra byggblock utvecklas enligt rapporten kontinuerligt. Några exempel är indexering samt standardiserad maskinläsbar tolkning av egenskaper hos information, samt identifiering av framtida tillgänglighetskrav för olika delar av infrastrukturen.

”Tack vare samarbetet inom Ena kan vi utforska, utveckla och fokusera på särskilda områden. Vi kan inte veta exakt vad som händer i framtiden och hur behoven av infrastruktur ser ut, men vi kan utveckla saker tillsammans och fånga de behov som dyker upp”, konstaterar Joakim Nyström, leveransledare på Digg, i ett pressmeddelande från myndigheten.

Totalt ansvarar tolv myndigheter för de komponenter som utvecklas inom Ena: Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Digg, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksarkivet, Skatteverket, SCB samt Trafikverket. Arbetet samordnas och leds av Digg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.