OK för kronoinspektör vara god man

ARBETSRÄTT2014-06-13

Det är inte fel att en tjänsteman vid Kronofogden har en bisyssla som god man eller förvaltare. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast efter en tvist med fackförbundet ST. Domen kan ha betydelse även för andra som är anställda i staten, enligt STs förbundsjurist Anders Hult.

En tjänsteman vid Kronofogden i södra Sverige har sedan 1991 haft uppdrag som god man och förvaltare, vilket arbetsgivaren fick information om när han påbörjade sin nuvarande anställning år 1993. Han har genom åren haft upp till 20 samtidiga sådana uppdrag.

Under 2011 antog Kronofogden nya riktlinjer för bisysslor, och i dem anges att uppdrag som god man kan rubba allmänhetens förtroende för myndigheten. De nya reglerna ledde till att tjänstemannen i april 2012 beordrades att upphöra med sina bisysslor så snart som möjligt.

ST beslutade att stämma myndigheten inför AD. Enligt förbundet finns det ingen risk för att förtroendet för Kronofogden skulle rubbas av att en tjänsteman har uppdrag som god man. ST har också påpekat att det ligger i samhällets intresse att personer med kompetens för uppdraget faktiskt tar på sig uppdrag att vara god man.

AD bestämde 2012 att Kronofogdens beslut inte skulle gälla i avvaktan på det slutliga avgörandet. Nu har AD avgjort att det inte finns några intressekonflikter mellan uppdraget inom Kronofogden och uppdrag som god man.

”För Arbetsdomstolen framstår kronoinspektörer, med den kunskap om ekonomisk förvaltning och krav på redlighet och integritet som anställningen förutsätter, som typiskt sett väl lämpade för uppdrag som god man och förvaltare”, skriver domstolen.

AD upphäver därför Kronofogdens beslut, och ålägger staten att stå för STs rättegångskostnader med 28 000 kronor.

– Domstolen betonar ju att det är viktigt att det finns gode män och förvaltare i tillräcklig utsträckning som är skickade och lämpade för sitt uppdrag, säger STs förbundsjurist Anders Hult, som drivit målet i AD.

Han betonar att domen inte bara gäller för övriga anställda vid Kronofogden som har uppdrag som gode män eller förvaltare, utan också kan ha vidare betydelse för anställda i staten när det gäller uppdrag för det allmänna:

– Det är svårt att säga exakt vilken prejudicerande verkan domen har, men domstolens resonemang kan ha verkan också på andra områden inom staten, och ge incitament även för andra myndigheter att noga överväga innan man förbjuder bisysslor på andra områden, säger Anders Hult.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.