Bild: Stefan Nilsson

Ökad efterfrågan på SJs resor

SPÅRTRAFIKEN2023-02-09

Efter två förlusttyngda år under pandemin redovisar SJ vinst för helåret 2022 på 449 miljoner kronor. Förklaringen är en fortsatt uppgång av antalet resande. Under helåret 2022 ökade resandet med 47 procent.

Under årets fjärde kvartal hade SJ enligt kvartalsredovisningen stora utmaningar. Det sena släppet av biljetter inför jul- och nyårshelgerna medförde enligt ett pressmeddelande från bolaget så hög belastning att försäljningskanalerna och prismotorn inte fungerade som avsett. Under kvartalet tvingades SJ dessutom att lägga stora resurser på att förbereda och hantera införandet av Trafikverkets nya planeringssystem.

Sammantaget innebar det ett negativt rörelseresultat under årets sista kvartal, men antalet resande ökade ändå med tolv procent.

”Tack och lov blev den direkta påverkan på persontågstrafiken och våra kunder väldigt liten i samband med systemskiftet, men bakom kulisserna har våra medarbetare fått jobba oerhört intensivt för att få allt att fungera. Det har dragit både pengar och arbetstimmar från annat viktigt utvecklingsarbete”, konstaterar SJs vd och koncernchef Monica Lingegård i pressmeddelandet.

Styrelsen för SJ AB föreslår ingen utdelning till ägaren, den svenska staten, för räkenskapsåret 2022. De negativa resultaten sedan början av coronapandemin har påverkat det egna kapitalet kraftigt negativt och lett till en ökad nettoskuld, samtidigt som SJ gjort omfattande investeringsåtaganden som behöver finansieras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA