Anställda på Trafikverket förberedda på tågkaos

TRAFIKVERKET2022-12-09

Under helgen införs Trafikverkets nya planeringssystem vilket riskerar att skapa störningar i tågtrafiken. Många anställda är redo att kliva in och arbeta om det behövs. Arbetsgivaren har även uppmanat anställda att ställa upp och hjälpa till utan betalning. STs avdelningsordförande Jerk Wiktorsson ser inga problem med det.

Det är bråda dagar på Trafikverket. Tidigare i veckan stoppades tågtrafiken på grund av problem med telefonin på myndigheten. Och till helgen införs nu ett nytt planeringssystem.

Vilka konsekvenser införandet av det nya systemet kan få är svårt att överblicka. SJ har förberett sig på det värsta och bokat upp alla tillgängliga bussar i landet.

Trafikverket har resursförstärkt och anställda inom många olika yrkeskategorier har beredskap och är därmed beredda att kliva in och arbeta om det skulle behövas, berättar Jerk Wiktorsson som är STs avdelningsordförande på myndigheten.

– Det är så klart inte alla som gillar det. Men arbetsgivaren vill ha så mycket kompetens som möjligt tillgänglig. Det kan bli ett tågkaos som berör många yrkesgrupper och inte bara de som arbetar direkt med systemet, säger han.

Anders Sjögren är förhandlings- och verksamhetsansvarig för ST på verksamhetsområde Trafik. Där ingår ansvaret för driftledningen av tågtrafiken, trafikinformation, operativ planering samt det nya systemet.

– Hur utfallet av det här systemskiftet blir vet vi inte. Det finns en beredskap, men det är svårt att svara på om den räcker till.

Sedan tidigare finns problem med personalomsättning inom trafikledningen.

– Man har länge dragits med en underbemanning som gör det svårt att ta ledigt och få ut semester. Till slut tröttnar personalen och söker sig någon annanstans.

Skulle systemet krascha blir det tufft för de anställda och Anders Sjögren är orolig för arbetsbelastningen under den kommande tiden.

– Det blir en jättestor påfrestning på de som jobbar även om vi är tränade för att klara av det. Men samtidigt har vi arbetstidsregler, finns det inte folk att sätta in får man reducera trafiken, säger Anders Sjögren.

Under fredagen kunde Expressen även avslöja att anställda på Trafikverket uppmanas att arbeta gratis under söndagen.

STs avdelningsordförande Jerk Wiktorsson ser inga problem med det.

– Nej, det gör jag inte. Det här kom man på i ett sent skede och jag kan inte kritisera dem för det. De frågar om man vill ställa upp gratis och vi vill inte förbjuda våra medlemmar att ställa upp om de vill göra det, säger Jerk Wiktorsson.

Däremot är han noggrann med att påpeka att arbetsgivaren ändå har ansvaret för arbetsmiljön. Enligt honom har ungefär 40 personer anmält att de kan tänka sig att ställa upp.

– Det är naturligtvis inte förbjudet om man vill bistå arbetsgivaren gratis med att vistas i vänthallar och stationsbyggnader på sin fritid. Däremot finns särskilda regler för att jobba nära spårområdet. Så våra medlemmar ska inte vara ute på plattformar, för det finns säkerhetsbestämmelser kring det. Men de får gärna vara i vänthallen om de vill.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Trafikverket
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.