Regeringen vill göra järnvägstrafiken punktligare

SPÅRTRAFIKEN2023-08-24

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redovisa sina åtgärder för att utveckla sin beställarkompetens och sin förmåga att genomföra järnvägsunderhåll. Syftet är att järnvägstrafiken ska bli punktligare och mer tillförlitlig.

Regeringen fattade vid torsdagens sammanträde det formella beslutet om uppdraget till Trafikverket. Men redan under onsdagen presenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson, KD, regeringens avsikter.

”Det svenska järnvägsnätet måste förbättras. Det finns en stor underhållsskuld som har byggts upp under en lång tid och som kräver åtgärder”, framhöll Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

Enligt uppdraget ska Trafikverket ”redogöra för vilka åtgärder som myndigheten genomför och avser att genomföra för att utveckla och stärka sin beställarkompetens och förmåga att planera och genomföra järnvägsunderhåll i syfte att öka robustheten, tillförlitligheten och punktligheten i järnvägstrafiken”. 

Regeringen skriver i pressmeddelandet att en viktig faktor för ett effektivt underhåll av järnvägen är att marknadens aktörer arbetar med utveckling, innovation och investeringar i verksamheten.

”En tätare samverkan mellan Trafikverket, transportföretag, transportköpare och underhållsföretag är nödvändig för att hitta effektiva och innovativa lösningar”, framhåller Andreas Carlson.

Regeringen vill också se en redogörelse av hur punktligheten i järnvägstrafiken utvecklats, där det framgår vilka omständigheter och aktörer som orsakar förseningar. Den redovisningen är tänkt att ligga till grund för det framtida förbättringsarbetet.

Trafikverket ska redovisa hela uppdraget senast 12 februari 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA