Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.
Bild: Fredrik Hjerling
Joakim Lindqvist, förbundsjurist på Fackförbundet ST.

STs jurist kritisk till gratisarbetet på Trafikverket

TRAFIKVERKET2022-12-16

Uppmaningen till de anställda på Trafikverket att arbeta utan ersättning sågas av STs förbundsjurist Joakim Lindqvist. ”Det kan ses som ett sätt att försöka kringgå bestämmelser om lön och övertid i kollektivavtalen”, säger han.

I samband med införandet av ett nytt planeringssystem uppmanade Trafikverket anställda att hjälpa till ute på stationer runt om i landet. Men de som ställde upp skulle inte få någon ersättning för arbetet, kunde Expressen avslöja i förra veckan.

STs förbundsjurist Joakim Lindqvist är kritisk till upplägget.

– Det är inte god arbetsgivarpolitik. Det kan framstå som väldigt oskyldigt när det bara händer en enstaka gång. Men i teorin skulle en arbetsgivare kunna sätta det här i system på en arbetsplats där det finns mycket att göra, säger han.

Det finns inget generellt förbud mot ideellt arbete. Däremot anser Joakim Lindqvist att uppmaningen skulle kunna ses som ett sätt för arbetsgivaren att försöka kringgå kollektivavtalet, särskilt när uppgifterna har en direkt koppling till arbetsgivarens verksamhet.

– Det här handlar inte om en klädinsamling till Ukraina eller någon annan välgörenhet, utan myndighetens kärnområde. Uttrycker arbetsgivaren ett behov att få uppgifter utförda ska man också vara villig att betala för det. Det är grunden i ett anställningsförhållande.

Personer med visstidsanställning eller som på andra sätt befinner sig i en stark beroendeställning till arbetsgivaren, kan lätt känna att det finns en förväntan på att ställa upp, anser han.

– Bara misstanken om att det kan vara så gör att det här framstår som oseriöst och som något statliga arbetsgivare borde hålla sig borta från, säger Joakim Lindqvist.

Efter att Trafikverket fått kritik från många håll berättade myndighetens presschef Bengt Olsson för Publikt att man nu ser över möjligheten att kompensera de anställda som hörsammat uppmaningen att hjälpa till på stationerna i samband med att det nya planeringssystemet infördes.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Trafikverket
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.