Ökade kontrollverktyg för polisen föreslås

POLISEN2020-02-07

I en lagrådsremiss föreslår regeringen utökade befogenheter för polisen när den genomför inre utlänningskontroll. Nya regler mot missbruk av resedokument och främlingspass föreslås också.

För att kunna upprätthålla den reglerade invandringen, och skydda barn och unga, är det nödvändigt att kunna klarlägga om personer som befinner sig i Sverige har rätt att vistas här, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Att veta vem som finns i landet är också viktigt ur ett säkerhetsperspektiv.

Den utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran överlämna sitt pass och andra handlingar till en polisman, för att visa att han eller hon har rätt att uppehålla sig här. Regeringens förslag ska ge polisen ytterligare verktyg. Förslaget innebär att det blir möjligt att ta fotografier och – om personen har fyllt 14 år – fingeravtryck för att ta reda på om personen har rätt att vistas i landet. Om det visar sig att personen inte har det så ska uppgifterna kunna lagras i ett register för framtida jämförelser.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också begränsningar när det gäller resedokument och främlingspass som utfärdas av Migrationsverket. Syftet är att motverka att människor lever i Sverige under falsk identitet med falska, eller någon annans, handlingar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA