Bild: Fredrik Hjerling

Olika syn på sjukskrivning för oroliga lokförare

SPÅRTRAFIKEN2023-03-17

Sjukskrivning kan vara ett alternativ för de lokförare på Stockholms pendeltåg som känner oro för arbetsmiljön, anser MTRs kommunikationsansvarige Niklas Ekström. Enligt STs biträdande förhandlingschef Niklas Simson har företaget uppmanat enskilda anställda att sjukskriva sig, vilket han är kritisk mot.

Beslutet att avveckla tågvärdarna på Stockholms pendeltåg har lett till ett stort antal sjukskrivningar hos MTR, som kör tågen på uppdrag av SL. Det har förekommit uppgifter i flera medier om att det handlat om protester eller osäkerhet bland lokförare, som nu blir ensamma med ansvaret ombord på tågen.

Niklas Simson, STs biträdande förhandlingschef, har fått kännedom om att MTR uppmanat enskilda anställda att sjukskriva sig på grund av arbetsmiljön, något han anser är problematiskt.

– I de fall vi hört talas om har det inte handlat om sjukdom utan att man ansett att arbetsmiljön inte är hållbar och att det inte är säkert nog att köra tågen ensam, säger han.

MTR Pendeltågens kommunikationsansvarige Niklas Ekström anser inte att bolaget gjort något fel. Han menar att de försöker stötta de medarbetare som känner en oro inför förändringen.

– Det är ingen uppmaning om sjukskrivning i sig utan handlar mer om att vi erbjuder olika alternativ. De som uttrycker att det här känns svårt försöker vi stötta, antingen med mer utbildning eller via en sjukskrivningsprocess, säger Niklas Ekström och fortsätter:

– Handlar det om en generell känsla av stress eller oro som utbildning inte löser är sjukskrivning det alternativ som finns kvar. Då kan man få det stöd man behöver genom allmänvården och företagshälsovården.

Niklas Simson framhåller att sjukskrivningar enbart ska användas vid sjukdom. Att som arbetstagare använda sjukskrivningar som protest eller påtryckningsmedel är inget som facket uppmanar till, säger han.

– Det skulle i så fall betraktas som en otillåten stridsåtgärd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmiljö
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA