Annons:

Bild: Arbetsgivarverket

Öppnar för dialog om distansarbete från utlandet

DISTANSARBETE2023-11-30

Arbetsgivarverket stänger tillfälligt dörren för distansarbete utomlands, men öppnar samtidigt upp för en dialog med facken om att förändra avtalen. På så sätt skulle det i framtiden kunna bli möjligt att distansarbeta från andra länder, menar Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på arbetsgivarorganisationen.

Arbetsgivarverket, som är arbetsgivarorganisation för de statliga myndigheterna, har kartlagt förutsättningarna för statligt anställda att arbeta på distans från utlandet. Man har bland annat undersökt vilket utrymme den gällande lagstiftningen ger, berättar Åsa Krook, chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket.

– Vi har sedan länge haft en uppfattning om att bara utlandsmyndigheter kan ha verksamma arbetstagare i ett annat land. Det har varit grunden för en restriktiv hållning i den här frågan. Men kartläggningen har visat att det inte är något som stödjer vår tidigare hållning, säger hon.

Kartläggningen visade däremot att statliga kollektivavtal och avtalsförsäkringar inte gäller utomlands. För att de ska göra det krävs en gemensam partsavsikt i avtalen, något som för tillfället saknas.

Därför går Arbetsgivarverket nu ut med en rekommendation om att statliga arbetsgivare i dagsläget inte bör tillåta distansarbete från utlandet. På sikt tror Åsa Krook däremot att hållningen kan förändras.

– Det här är något som kan åtgärdas mellan parterna vid förhandlingsbordet, säger hon.

Utöver avtals- och försäkringsfrågorna fann Arbetsgivarverket även andra hinder. Exempelvis gäller inte svensk arbetsmiljölagstiftning utomlands, och Arbetsgivarverket skulle inte kunna företräda en arbetsgivare i en tvist.

Kartläggningen har utmynnat i råd och rekommendationer även kring dessa frågor, som kommer att publiceras senare i december. Men de kommer bara att bli aktuella om parterna kommer överens vad gäller kollektivavtal och försäkringar.

Åsa Krook upplever att det finns en vilja från många arbetsgivare att erbjuda möjligheter för sina anställda att distansarbeta från utlandet. Det kan handla om någon som vill arbeta från en lägenhet i Portugal eller anställda i Malmö som vill kunna jobba från sin bostad i Köpenhamn.

– Många arbetsgivare tycker att det skulle vara attraktivt att erbjuda distansarbete utomlands och hör av sig med frågor om vad som gäller. Det är anledningen till att vi har försökt reda ut det här. Vi tror också att det finns vägar framåt. Åtminstone när det gäller gränsarbetare eller distansarbete från utlandet under ett par dagar från en semesterbostad har vi svårt att se att vi och facken skulle ha olika uppfattning, säger Åsa Krook.

ST välkomnar en diskussion om frågan.

– Det är bra att även Arbetsgivarverket inser att vi behöver modernisera våra avtal. Vi är positiva till att starta en dialog, säger STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Distansarbete
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA