Ovanligt med kringgående av las

ARBETSRÄTT2014-08-14
Det är mycket ovanligt att arbetsgivare tar in personal från bemanningsföretag istället för att återanställa tidigare anställda med företrädesrätt. Den slutsatsen dras i en statlig utredning.

Utredaren Eskil Wadensjös uppdrag var att undersöka i vilken omfattning personal från bemanningsföretag hyrs in i situationer där arbetstagare som tidigare har sagts upp har företrädesrätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd, las. Arbetsdomstolen har slagit fast att det inte är förbjudet att ta in bemanningsanställda på det sättet, men att det kan finnas situationer då inhyrning blir ett otillåtet kringgående av företrädesrättsreglerna. Inte någon gång har domstolen kommit fram till att det skett.

Utredningen skulle också granska vilken funktion bemanningsföretagen har för en väl fungerande arbetsmarknad.

Bara 1,5 procent av den sysselsatta befolkningen i Sverige arbetar i något bemanningsföretag. Någon officiell statistik över hur ofta bemanningsföretag anlitas av arbetsgivare där det gjorts neddragningar av personal har utredningen inte fått fram. I stället har man gjort enkäter och djupintervjuer för att få underlag för sina slutsatser.

På stora delar av arbetsmarknaden regleras inhyrning i samband med företrädesrätt i kollektivavtal, dock inte inom offentlig sektor. På de flesta avtalsområden säger parterna att detta inte är ett problem. Enligt utredningen är det bara i mediebranschen fackliga företrädare anser att det förekommer i någon utsträckning.

Utredaren kommer fram till att bemanningsföretagen är viktiga för en väl fungerande arbetsmarknad. Både inom privat och offentlig sektor anser arbetsgivarna att det är viktigt att kunna hyra in personal från bemanningsföretag. Det ger bland annat flexibilitet vid upp- och nedgång i efterfrågan, behov av specialister samt ett sätt att lösa hastigt uppkomna situationer.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Lage Lagersson (ej verifierad) sön, 08/17/2014 - 13:22
Slutsatsen att det inte är vanligt förekommande att runda LAS genom bemanningsföretag bygger på intervjuer med 82 VD:ar. Det är som att fråga räven hur många höns han tagit. Sämsta utredningen på år och dar.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.