Pandemin präglar kommande granskning

RIKSREVISIONEN2020-10-23
Pandemin sätter prägel på Riksrevisionens granskningsplan för det kommande året. Enligt myndigheten innebär den pågående pandemin att vissa risker har ökat och det har i sin tur förändrat riskbilden.

Riksrevisionens granskningsplan utgår från en övergripande omvärldsanalys och identifierade risker och problem i staten. Granskningsplanen styr vad som planeras inom årlig revision och effektivitetsrevision. De senaste årens inriktning kommer enligt Riksrevisionen i allt väsentligt att ligga fast, men myndigheten konstaterar att den pågående pandemin innebär påfrestningar för staten. De statliga utgifterna ökar samtidigt som regeringens och myndigheternas samordning och anpassningsförmåga sätts på prov.

Eftersom pandemin fortfarande pågår, och berörda myndigheter också framöver kommer att syssla med hantering av krisen kommer vissa granskningar inte kunna genomföras förrän samhället övergått i ett mer normalt läge, konstaterar Riksrevisionen:

”Det finns dock flera pandemirelaterade frågor som bör granskas redan nu, exempelvis utbetalningar av olika stöd. Jag ser även ett behov av att granska om de olika besluten om finanspolitiska åtgärder har fattats utifrån rimliga beslutsunderlag”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

I huvudsak kommer granskningen det kommande året att inriktas mot samma övergripande risker som tidigare år, konstaterar myndigheten. I planen pekar Riksrevisionen ut några områden som kommer att vara i fokus framöver, som underskott och skuldsättning i kommunsektorn, och hur de sociala avgifter som årligen betalas in av arbetsgivare och företagare hanteras.

I den senaste rapporten redovisade Riksrevisionen bland annat att slutkostnaden för olika projekt ofta blir betydligt högre än beräknat, exempelvis i granskningen om Trafikverkets upphandling av vägunderhåll. Motsvarande granskningar pågår nu av upphandlingen av järnvägsunderhåll, och av kostnadskontroll i ett infrastrukturprojekt.

Fakta Riksrevisionen

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och granskar oberoende vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Revisionens granskning ska bidra till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten.

Den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen inriktas mot fyra övergripande risker.

  • kvalitet i underlag och information som ska möjliggöra stabila offentliga finanser
  • styrning, uppföljning och avrapportering av statliga åtaganden
  • organisering, ansvar och samordning
  • kompetensförsörjning

De fyra riskerna har sedan brutits ned i mer specifika riskområden.

Källa: Riksrevisionen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.