Påtalar korruptionsrisk vid utlandsmyndigheter

KORRUPTION2018-05-28
Skyddet mot korruption och andra oegentligheter i samband med migration är svagt och kan stärkas vid Sveriges utlandsmyndigheter. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning.

Mer än varannan av Sveriges cirka 100 ambassader och konsulat hanterar migrationsärenden. Under 2017 beslutade utlandsmyndigheterna i 247 000 viseringsärenden och deltog i handläggningen av 36 000 ansökningar om uppehållstillstånd, konstaterar Riksrevisionen. Skyddet mot att det förekommer oegentligheter i samband med handläggningen av sådana ärenden är bristfälligt, visar myndighetens granskning.

”Oegentligheter inom migrationsverksamheten riskerar att skada förtroendet för såväl utlandsmyndigheterna som den statliga förvaltningen i stort och vi rekommenderar UD och utlandsmyndigheterna att genomföra förbättringar på en rad områden”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Viseringar och uppehållstillstånd kan ha stort ekonomiskt värde, både för den som söker men även på en illegal marknad. Många av utlandsmyndigheterna är dessutom verksamma i länder med omfattande korruption. Risken för olika former av påtryckningar är därför stor, menar Riksrevisionen.

”Ett av de största problemen är att utlandsmyndigheterna själva utreder misstänkta oegentligheter. Därmed är risken stor att anmälningar avvisas för tidigt, eller inte blir utredda i grunden”, påpekar Riksrevisionens projektledare Ann-Mari Skorpen i pressmeddelandet.

Men utrikesdepartementet, UD, ger besked till SVT att utlandsmyndigheterna ska fortsätta att utreda sig själva:

”Normalt är det så i Sverige att myndigheter utreder sig själva. Men den funktion på UD som stöttar utlandsmyndigheterna ska stärkas. Den ska leda och samordna utredningarna, även om de utförs av ambassaderna själva”, säger Patric Nilsson på UDs presstjänst till SVT.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.