Pensionsmyndigheten kritiseras av JO

PENSIONSMYNDIGHETEN2022-05-12
Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att viktiga uppgifter saknats i två av myndighetens beslut. I ett fall saknades en tydlig motivering, i båda fallen namnet på beslutsfattaren.

Pensionsmyndigheten har enligt ett pressmeddelande från JO felaktigt betalat ut pengar till två olika personer och begärt att de ska betala tillbaka pengarna. I det ena fallet rörde det sig om ett återkrav enligt de förvaltningsrättsliga regler som vanligtvis tillämpas av Pensionsmyndigheten, medan det i det andra fallet handlade om en återbetalning på civilrättslig grund. I båda besluten saknades namnet på beslutsfattaren och i ett av fallen saknades också en tydlig motivering till kravet på återbetalning, konstaterar JO.

Enligt JO Per Lennerbrant finns inget uttryckligt krav i förvaltningslagen att beslutsfattarens namn ska framgå av en beslutsunderrättelse, men att det ändå finns goda skäl för en sådan ordning. Den allmänna serviceskyldigheten ställer också krav på myndigheterna i fråga om vilken information som bör lämnas till den enskilde.

”Förvaltningslagens bestämmelser utgör en miniminivå, men ibland kan det vara lämpligt att myndigheterna går utöver den nivån för att tillvarata den enskildes intressen. I förarbetena till förvaltningslagen framgår det att en modern förvaltning bör präglas av ett tydligt medborgarperspektiv med högt ställda krav på god service”, understryker JO Per Lennerbrant i pressmeddelandet.

Ett beslut om återkrav är betungande för den enskilde, konstaterar JO, och uppgift om beslutsfattaren är av intresse för den enskilde för att kunna ställa frågor om beslutet eller för att ta ställning till om en jävsinvändning ska göras.

”I båda mina beslut kritiserar jag Pensionsmyndigheten för att beslutsfattare saknas i de underrättelser som gått ut från myndigheten. Jag menar att det oavsett om beslutet är fattat på förvaltningsrättslig eller civilrättslig grund inte är förenligt med förvaltningslagen att utelämna namnet på beslutsfattaren”, understryker JO Per Lennerbrant.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.