Polis får inte arbeta ideellt för kvinnor som utsatts för våld

POLISEN2018-08-28

Det är inte tillåtet att vara polis och på sin fritid engagera sig ideellt för våldsutsatta kvinnor. Det är en förtroendeskadlig bisyssla, enligt Arbetsdomstolen. STs förbundsjurist Veera Littmarck tycker att domen är djupt problematisk.

Fallet gäller en polis som främst hanterar pass- och beslagsärenden. Hon arbetar inte i den brottsutredande verksamheten.

På fritiden är hon engagerad för våldsutsatta kvinnor i föreningen »Hand i hand för kvinnofrid«. Hon säger till Polistidningen att hon på grund av polisers skyldighet att anmäla brott inte deltar i föreningens jourverksamhet, utan är föreningens ordförande och ansikte utåt.

Hennes arbetsgivare, Polismyndigheten, beslutade dock i mars att hon inte får engagera sig i föreningen eftersom allmänhetens förtroende för Polisen kan rubbas om de får uppfattningen att poliser inte är opartiska.

Polisförbundet höll inte med och begärde att Arbetsdomstolen, AD, skulle upphäva beslutet.

Men nu har alltså AD ställt sig på Polismyndighetens sida.

Att polisen i det här fallet inte arbetar med förundersökningar eller brottsutredningar har inte någon avgörande betydelse för bedömningen, skriver AD.

STs förbundsjurist Veera Littmarck delar inte domstolens uppfattning och anser att domen är djupt problematisk. Hon tycker att domen ska ses i ljuset av att Polismyndigheten har anställda som är dömda för ringa misshandel och sexualbrott mot kvinnor, men ändå får jobba kvar.

– Jag kan inte se att det är fel att engagera sig mot brottslighet, särskilt inte som just den här polisen inte arbetar med brottsutredande verksamhet. Om det är något som den här domen gör så är det att påverka allmänhetens förtroende på ett negativt sätt, säger Veera Littmarck.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA