Naturvårdsverket utreder tjänsteman för jäv

ARBETSRÄTT2018-09-10

En vilthandläggare vid Naturvårdsverket har anmälts för jäv av två privatpersoner. Handläggaren har privat arrangerat jaktupplevelser parallellt med att hen handlagt viltförvaltningsärenden, skriver Altinget.

När Naturvårdsverket anställde den berörda tjänstemannen såg myndigheten inget problem med att denne skulle kombinera arbetet som vilthandläggare med att driva ett företag som arrangerar jakter. Nu har flera privatpersoner hört av sig till myndigheten och ifrågasatt om det inte föreligger jäv, skriver Altinget. Vilthandläggaren är också själv markägare och jakträttsinnehavare.

”Vi kom fram till att det gick bra att anställa den här personen”, säger Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket, till Altinget.

Det var i samband med handläggningen av en remiss om att tillåta pilbågsjakt som två privatpersoner hört av sig till myndigheten. Enligt tidningen ifrågasätter de två tjänstemannens objektivitet, med hänvisning till jaktverksamheten.

Enligt Gunilla Ewing Skotnickas uppgifter till Altinget gör nu myndigheten en bedömning av om det rör sig om en jävssituation. Prövningen vid anställningstillfället gjordes mot bakgrund av att den privata verksamheten kunde vara en otillåten bisyssla.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA