AD upphäver länsstyrelses beslut om bisysslor

LÄNSSTYRELSERNA2018-07-23

Efter ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen kan skogsbiologen Sebastian Kirppu fortsätta inventera skyddsvärd skog. Åtminstone tills vidare. ”Jag ser ADs fingervisning som en klar markering till länsstyrelsen om att de fattat ett felaktigt beslut”, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.

ST-medlemmen Sebastian Kirppu är anställd av Länsstyrelsen i Dalarnas län och arbetar som naturumsvärd i Fulufjällets nationalpark. Han är känd för sitt engagemang i miljöfrågor och på sin fritid ägnar han sig bland annat åt att göra skogsinventeringar och att granska avverkningsanmälningar.

Men som Publikt tidigare rapporterat har länsstyrelsen beslutat att han inte får fortsätta med detta, som arbetsgivaren anser vara otillåtna bisysslor som skadar förtroendet för myndigheten.

I juni stämde ST länsstyrelsen inför Arbetsdomstolen, AD, som nu tagit ett interimistiskt beslut som tillfälligt upphäver myndighetens förbud. Det betyder att Sebastian Kirppu kan fortsätta med sina inventeringar tills det finns en överenskommelse parterna emellan eller en slutgiltig dom.

– Vår medlem är väldigt nöjd. Han har flera pågående uppdrag som bara kan göras när det är barmark, säger STs jurist Veera Littmarck.

Hon säger att den praxis som finns innebär att den anställdes arbetsuppgifter måste vägas in för att det ska vara frågan om en otillåten bisyssla, vilket hon menar att länsstyrelsen inte har gjort.

– De har bara angett att länsstyrelsen i sin helhet ägnar sig åt övergripande myndighetsutövning, men vår medlem har ju inte alls den typen av arbetsuppgifter.

Arbetsdomstolen ger ST rätt i att Länsstyrelsen i Dalarnas län inte varit tydlig i sitt beslut:

”Länsstyrelsens beslut är, såsom förbundet påtalat, allmänt hållet och otydligt utformat, även om man läser själva besluten tillsammans med skälen, och den i beslutet angivna bakgrunden samt beslutsbilagan. Staten har inte i sitt svar förtydligat innebörden av beslutet”, skriver AD.

Det interimistiska beslutet innebär till skillnad från en dom inte en slutgiltig prövning av om arbetsgivaren följt lagen, men Arbetsdomstolen går ändå så långt som till att konstatera att de bisysslor som länsstyrelsen velat stoppa ”i vart fall till viss del” inte i lagens mening är förtroendeskadliga.

ST har begärt en central tvisteförhandling med Arbetsgivarverket, som ska hållas i slutet av augusti.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Inge Bruun (ej verifierad) mån, 07/23/2018 - 13:44
Det er en fin beslutning.
Mistillid til Länstyre om de er reelle og ærlige folk.
Findes der folk länstyrelsen foretrækker frem for andre?

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA