Sebastien Kirppu.
Bild: Berit Djuse
Sebastien Kirppu.

Kan fortsätta inventera skyddsvärd skog

LÄNSSTYRELSEN2018-11-06

Det blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.

Publikt har i flera artiklar rapporterat om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län försökt stoppa Sebastian Kirppus arbete med att granska avverkningsanmälningar och inventera förekomsten av rödlistade arter av lavar, mossor och svampar, ett arbete som han utför på sin fritid.

Enligt länsstyrelsen har hans arbete för miljön varit bisysslor som kan skada förtroendet för myndigheten.

I ett skriftligt beslut, undertecknat av landshövding Ylva Thörn, uppmanades Sebastian Kirppu att upphöra helt med inventeringarna och granskningarna av avverkningsanmälningar från 1 juni i år.

ST vände sig då till Arbetsdomstolen och fick ett interimistiskt beslut som innebar att inventeringarna kunde fortsätta tills dess det finns en överenskommelse mellan parterna eller en dom.

“Jag ser det som en klar markering till länsstyrelsen om att de fattat ett felaktigt beslut”, sade STs jurist Veera Littmarck till Publikt 23 juli.

Sedan dess har det pågått förhandlingar och på måndagen 5 november avslutades en central tvisteförhandling mellan ST och Arbetsgivarverket som innebär att länsstyrelsen drar tillbaka sitt förbud.

Sebastian Kirppu har dock accepterat att inte upprätta rapporter med skriftliga bedömningar om skogarnas naturvärden i vissa begränsade områden i Dalarna. Det kan gälla områden där det finns redan kända naturvärden eller som ligger i anslutning till ett naturreservat.

Att förhandlingarna skulle leda till att länsstyrelsen drar tillbaka förbudet är inget som förvånar Veera Littmarck med tanke på Arbetsdomstolens beslut.

– Länsstyrelsen började med att ta i med storsläggan. Nu har vi diskuterat var det över huvud taget kan finnas kontaktytor mellan myndighetens ansvar och Sebastians jättestora miljöengagemang, säger hon.

Sebastian Kirppu förklarar att han är nöjd med utgången av förhandlingarna, men tvivlar ändå på att frågan är helt utagerad:

– Det skulle inte förvåna mig om cheferna hittar på något nytt. Det här är andra gången på två år som de försöker stoppa mig. Jag kan inte förstå att arbetsgivaren kan lägga så mycket energi, tid och pengar på att få en anställd att sluta engagera sig för miljön!

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA