Sebastian Kirppu.
Bild: Berit Djuse
Sebastian Kirppu.

Han får fortsätta inventera skog

LÄNSSTYRELSEN2018-08-29

Efter ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen kan skogsbiologen Sebastian Kirppu fortsätta inventera skyddsvärd skog. I alla fall tills vidare. »Jag ser ADs fingervisning som en klar markering till länsstyrelsen om att de fattat ett felaktigt beslut«, säger STs förbunds­jurist Veera Littmarck.

ST-medlemmen Sebastian Kirppu är anställd av Länsstyrelsen i Dalarnas län och arbetar som naturumvärd i Fulu­fjällets nationalpark. Han är känd för sitt engagemang i miljöfrågor och på sin fritid ägnar han sig bland annat åt att göra skogsinventeringar och att granska avverkningsanmälningar.

Men som Publikt tidigare rapporterat bestämde länsstyrelsen att han från 1 juni måste upphöra med den verksamheten, som enligt arbetsgivaren är otillåtna bisysslor som skadar förtroendet för myndigheten.

I juni stämde ST länsstyrelsen inför Arbetsdomstolen, AD, som i juli tog ett interimistiskt beslut som tillfälligt upphäver myndighetens förbud.

Därmed kan Sebastian Kirppu fortsätta med sina inventeringar tills det finns en överenskommelse mellan parterna eller en slutgiltig dom.

– Jag är givetvis glad över att domstolen tagit beslutet och gett mina chefer en knäpp på näsan, säger Sebastian Kirppu.

Men han vågar dock inte ta ut någon seger i förskott.

– De har bråkat med mig i flera år och de verkar inte vilja ge sig. Det har gått alldeles för mycket prestige i det här.

STs förbundsjurist Veera Littmarck säger att en av bristerna i länsstyrelsens beslut är att myndigheten inte tagit hänsyn till den praxis som finns och som innebär att den anställdes arbetsuppgifter måste vägas in för att det ska vara frågan om en otillåten bisyssla.

– De har bara angett att länsstyrelsen i sin helhet ägnar sig åt övergripande myndighetsutövning, men vår medlem har ju inte alls den typen av arbetsuppgifter.

Arbetsdomstolen ger ST rätt i att länsstyrelsens beslut är otydligt och skriver att det är »allmänt hållet och otydligt utformat, även om man läser själva besluten tillsammans med skälen, och den i beslutet angivna bakgrunden samt beslutsbilagan. Staten har inte i sitt svar förtydligat innebörden av beslutet.«

Det interimistiska beslutet är inte en slutgiltig prövning av om arbetsgivaren följt lagen, men Arbetsdomstolen går ändå så långt som till att konstatera att de bisysslor som länsstyrelsen velat stoppa »i vart fall till viss del« inte i lagens mening är förtroendeskadliga.

En central förhandling hölls 23 augus­ti, men parterna har ännu inte nått någon överenskommelse. Veera Littmarck tror dock att länsstyrelsen blir tvungen att backa till slut, säger hon till Publikt.

Även Arbetsgivarverkets ombud och tidigare chefsjurist Karl Pfeifer tycks tveksam till länsstyrelsens möjlighet att vinna striden. I ett mejl till länsstyrelsen som Publikt tagit del av sammanfattar han ADs beslut i korta ordalag och avslutar med: »Överväg om ni ska stå fast vid beslutet«.

Veera Littmarck. Bild: David Falk.
Veera Littmarck. Bild: David Falk.

Detta gäller om bisysslor

En arbetstagare får enligt lagen om offentlig anställning inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA