Annons:

Polischef varnas inte för användning av makens jobbdator

POLISEN2022-10-28

En högt uppsatt polischef som använt en jobbdator tillhörande hennes make, även han polis, för att delta i ett digitalt möte slipper disciplinpåföljd. Statens ansvarsnämnd anser inte att polischefen åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.

Polismyndigheten yrkade i sin anmälan till Statens ansvarsnämnd på att polischefen skulle få en varning för att hon använt sin makes jobbdator för att delta i ett digitalt möte i sitt hem.

Polismyndigheten anser att agerandet strider mot myndighetens riktlinje enligt vilken det inte är tillåtet att använda en annan medarbetares elektroniska id eller inloggning. Skälet till detta är att det i efterhand ska vara möjligt att slå fast vilka åtgärder en viss anställd har vidtagit i datasystemen, exempelvis vid misstanke om dataintrång.

Men polischefen menar att hon inte har brutit mot riktlinjen, även om hon använt sin mans digitala utrustning och inloggning då hennes tjänstedator var kvar på kontoret. Hon lyfter fram att hon endast nyttjat makens dator för att vara med på ett möte där alla mötesdeltagare såg att det var hon och inte hennes man som medverkade. Därmed fanns det ingen risk att det kunde uppstå oklarheter om vilken anställd som använt datorn, anser polischefen.

Statens ansvarsnämnd skriver i sitt beslut att det polischefen gjort visserligen är en avvikelse från Polisens föreskrifter om att använda en kollegas tjänstedator och inloggning, men att omständigheterna i det här fallet gör att kvinnas agerande inte är att betrakta som en tjänsteförseelse.

Ansvarsnämnden anser att polischefen har haft skäl att utgå ifrån att hennes agerade inte stred mot syftet bakom riktlinjen, nämligen att förhindra att personliga användaridentiteter används av någon annan än den som de är utställda till. Skälet till det är att det har stått helt klart för alla vem som i realiteten använde datorn vid det digitala mötet.

Enligt Statens ansvarsnämnd har kvinnan därmed inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen och ansvarsnämnden meddelar därför ingen disciplinpåföljd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA