Polisen inrättar nationellt center mot gängvåld

POLISEN2022-11-04

Polisen inrättar ett nytt nationellt kunskapscenter som ska arbeta med att utveckla arbetet med att utreda grova våldsbrott i gängmiljö. Dessutom ska ett nytt metodstöd tas fram för att utreda sådana brott. Åtgärderna ska stärka polisens effektivitet och öka uppklarningen, skriver Polisen i ett pressmeddelande.

Polismyndigheten har fått skarp kritik från sin internrevision, som har granskat arbetet mot grova våldsbrott. Enligt internrevisionens rapport saknas en tydlig samverkansstruktur mellan Nationella operativa avdelningen, Noa, och andra berörda enheter. Sammanfattningsvis konstaterar internrevisionen att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller Polisens interna styrning och kontroll av polisregionernas förmåga att tillämpa metodstödet för utredning av grova våldsbrott, Pug.

För att öka förmågan att utreda grova våldsbrott i gängmiljö samlar nu polisen alla utvecklingsinsatser inom det nya nationella centret.

”Vi vässar hela tiden våra arbetsmetoder för att anpassa dem till hur kriminaliteten ser ut. För att snabbare ta till vara de erfarenheter som görs i det operativa arbetet kring skjutningar och sprängningar bygger vi upp ett kunskapscenter. Hit kopplar vi andra delar av utredningsverksamheten, exempelvis forensik, återtagande av brottsvinster och polisens nationella center för skjutvapen”, förklarar Manne Jönsson, enhetschef vid Noa, i pressmeddelandet.

Utgångspunkt för arbetet är en strategisk inriktning för hur det dödliga skjutvapenvåldet ska reduceras. Kunskapsspridning och ett agilt förhållningssätt där man prövar, testar och kombinerar åtgärder och taktiker är enligt pressmeddelandet viktiga inslag i strategin.

Avsikten är att ta fram ett nytt metodstöd för utredning av grova våldsbrott i gängmiljö. De är enligt polisen svårutredda och resurskrävande, eftersom de är så komplexa. Många personer är inblandade, det saknas ofta en koppling mellan gärningspersoner och brottsoffer, de kriminaltekniska spåren är få och tystnadskultur och rädsla hindrar människor att vittna. Det nya metodstödet ska underlätta för poliser i det viktiga inledande skedet av utredningen.

Metodstödet och det nationella våldscentret ska enligt pressmeddelandet bidra till ett mer effektivt utredningsarbete och möta de rekommendationer som polisens internrevision har gett.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.