Postnords resultat föll kraftigt första kvartalet

POSTNORD2022-04-27

Postnords ekonomiska resultat föll enligt bolagets delårsrapport kraftigt under årets första kvartal. Både paketvolymerna och brevvolymerna minskade och omsättningen sjönk med sex procent.

Det är framför allt en kraftigt minskad e-handel under årets första tre månader som påverkat Postnords omsättning, enligt ett pressmeddelande från bolaget. Nettoomsättningen uppgick till knappt 9,8 miljarder kronor under delåret, vilket är en minskning med sex procent jämfört med samma period 2021. Paketvolymerna minskade totalt med tio procent. Brevvolymerna föll med 13 procent under perioden.

”Sedan pandemirestriktionerna tagits bort på de nordiska marknaderna kan vi konstatera utmaningar med att anpassa kapaciteten tillräckligt snabbt för att möta den kraftiga minskningen av paketvolymer detta medfört. Vi ser ändrade konsumtionsbeteenden sedan pandemirestriktionerna upphört och butikshandeln har fått ett uppsving på bekostnad av e-handeln. Därutöver har många valt att lägga pengar på resor och nöjen”, skriver koncernchefen Annemarie Gardshol i pressmeddelandet.

Enligt Annemarie Gardshol påverkades resultatet också av periodvis hög sjukfrånvaro på grund av pandemin. Bolagets vinst föll från 878 miljoner kronor första kvartalet 2021 till 98 miljoner kronor i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Postnord Posten
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.