Priset för statlig tillsyn tredubblat

STATSFÖRVALTNING2020-10-12
Kostnaden för den statliga tillsynen har tredubblats de senaste 16 åren, konstaterar Statskontoret efter en granskning. Summan har stigit från två till sex miljarder kronor mellan 2002 och 2018.

En effektiv tillsyn måste vara anpassad till den verksamhet som ska tillses, konstaterar Statskontoret i ett pressmeddelande. De verksamheter som myndigheterna ska utöva tillsyn över skiljer sig ofta mycket från varandra. Det får enligt Statskontoret konsekvenser för tillsynens utformning och genomförande.

Den sammanlagda kostnaden för den statliga och den kommunala tillsynen har enligt rapporten mer än fördubblats sedan 2002. För 2018 beräknas den uppgå till minst 10 miljarder kronor, varav de statliga tillsynsmyndigheterna inklusive länsstyrelserna står för 6,3 miljarder kronor. Enbart de centrala tillsynsmyndigheternas kostnader uppgick till nästan 6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med cirka 2 miljarder kronor 2002. Det uppstår också kostnader hos de som granskas, men dessa kostnader är svåra att beräkna, skriver Statskontoret.

Statskontoret anser inte att kostnaderna för tillsynen är uppseendeväckande höga, med tanke på de verksamheter som ska granskas. Enbart kostnaderna för skola, vård och omsorg var över 830 miljarder kronor 2018.

De tillsynsmyndigheter som främst utvecklat sin verksamhet som svar på den kritik som tidigare framförts är de som verkar inom skolan och vården och omsorgen – Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, skriver Statskontoret. Båda myndigheterna försöker enligt rapporten numer göra tillsynen mer verksamhetsanpassad, dialogbaserad och brukarnära, för att bidra till verksamhetens utveckling.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.