Professor avskedas för frånvaro

HÖGSKOLAN2016-08-26
För första gången har en professor med förtroendearbetstid avskedats. Statens ansvarsnämnd skriver i sitt beslut att professorn varit olovligt frånvarande och grovt åsidosatt sina förpliktelser mot arbetsgivaren.

Professorn anställdes på Lunds universitet 1 maj 2015, direkt från en tjänst i ett annat land. Snabbt uppkom en konflikt om undervisningsskyldigheten och finansieringen av olika tilläggskostnader. I Statens ansvarsnämnds beslut framgår att universitetet ansåg att allt redan var förhandlat och klart när professorn tillträdde. 

Under hösten erbjöds professorn olika alternativa lösningar som denne varken avböjde eller accepterade.

Universitetet menar också att det inte gick att påvisa någon aktivitet från professorns sida. Enligt arbetsgivaren vägrade professorn att acceptera sina överordnade och redovisade inte något arbete. Professorn har inte heller synts till vid laboratoriet som stod till förfogande sedan årsskiftet 2015/2016. Enligt universitetets anmälan har professorn kallats till ett antal möten i olika konstellationer men konsekvent åsidosatt sina förpliktelser och arbetsvägrat. 

I mars flyttade professorn till ett annat land utan att meddela sina chefer.

Professorn hävdar att det är universitetet som inte har fullgjort de skyldigheter som varit överenskomna. Det har lett till att hen jobbat hemma. Professorn anser sig också ha varit utsatt för mobbning och kränkande särbehandling och har anmält det. Men enligt universitets utredning har det inte kunnat påvisas vid något tillfälle.

Statens ansvarsnämnd konstaterar att enbart professorns egna uppgifter bevisar att hen varit olovligen frånvarande från arbetet. Professorn har inte fullgjort sina skyldigheter mot Lunds universitet och ska därför avskedas, skriver nämnden. 

Professorn har överklagat Statens ansvarsnämnds beslut till Lunds tingsrätt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.