Annons:

Professor kan få varning för trakasserier

HÖGSKOLAN2023-12-01

Lunds universitet vill att Statens ansvarsnämnd tilldelar en professor en skriftlig varning efter två fall av trakasserier mot andra anställda. En av de drabbade fick personlarm, och vid en konferens anlitades säkerhetsvakter.

Det första fallet som ligger till grund för anmälan till Statens ansvarsnämnd gäller professorns agerande gentemot en forskningschef som fick ta emot en mängd hotfulla och nedvärderande meddelanden. Under en enda dag skickade professorn 48 sms och mejl, där han påstod att hans dåvarande hustru – som ingick i forskargruppen – blivit förfördelad. Lunds universitet gjorde en tillbudsanmälan av händelsen till Arbetsmiljöverket och lät en extern utredare granska den. Utredningen konstaterade att det handlat om kränkande särbehandling. 

Universitetet använde samma förfarande i fall det andra fallet, och även där konstaterades att det varit fråga om kränkande särbehandling. Mot bakgrund av att professorn inte fått en önskad inbjudan till en konferens skickade han meddelanden som uppfattades som hotfulla och obehagliga till två anställda. Senare framkom att även två personer på andra lärosäten fått meddelanden av liknande slag, vilket ledde till att lärosätet anlitade väktare under konferensen. En av de drabbade försågs med personlarm.

Professorn har också meddelats kontaktförbud gentemot sin tidigare hustru, som arbetar på en annan del av universitetet. Enligt anmälan till Statens ansvarsnämnd innebär detta att professorn kan begränsas i det arbete han kan utföra för universitetet räkning.

I anmälan skriver Lunds universitet att det handlar om allvarlig misskötsamhet som fortgått trots upprepade tillsägelser och utredningar. De medarbetare som utsatts för hot och kränkningar har enligt lärosätet upplevt ”ett stort obehag och rädsla både på sin fritid och under arbetstid”.

Lunds universitet ifrågasätter även mannens lämplighet som professor. Anmälan innehåller dock ingen begäran om att Statens ansvarsnämnd ska ta ställning till om anställningen bör upphöra eller ej. 

– Det är vår uppfattning att han inte är lämplig, men nämnden kommer väl bara att ta ställning till den propå som kommer från oss om en skriftlig varning, säger den ansvarige dekanen vid universitetet. Och det har vi stannat för vid en samlad bedömning. 

Professorn skriver i ett mejl till Publikt att han finner det otroligt att universitetet och utredarna inte ser en koppling mellan hans agerande och psykisk ohälsa.

”Det hela gäller utagerande under två dagar separerade med två år”, skriver han.

Han menar att universitetet har en ”oseriös” inställning till mental hälsa. 

Professorn anser också att hans problem med sin före detta hustru inte har med hans arbete att göra. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA