Bild: Hans Christiansson/Mostphotos

Provanställning vanligt på statliga myndigheter

REKRYTERING2023-09-29

På flera stora statliga myndigheter inleds majoriteten av de fasta anställningarna med en period av provanställning, visar en enkät som Publikt gjort. På Pensionsmyndigheten och Kronofogden tillämpas det som standard.

En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som kan pågå i maximalt sex månader, och övergår till en tillsvidareanställning om den inte avbryts. Provanställningen saknar det anställningsskydd som finns i en fast tjänst – den kan avslutas snabbt och utan att arbetsgivaren behöver uppge några sakliga skäl.

Publikt har frågat sju stora myndigheter hur ofta de tillämpat provanställning i samband med rekrytering till fasta tjänster under de senaste tre åren.

Pensionsmyndigheten och Kronofogden uppger att provanställning tillämpats som standard vid alla tillsättningar av fasta tjänster. På Polismyndigheten fick 95 procent av de 7 840 personer som fick en fast anställning mellan 2020 och 2022 inleda sin tjänst med en provanställning.

I de pågående centrala avtalsförhandlingarna för anställda inom det statliga avtalsområdet har ST drivit på för att försöka förändra arbetsgivarnas syn på provanställning. I de yrkanden som den gemensamma fackliga förhandlingsorganisationen Offentliganställdas förhandlingsråd – OFR/S, P, O – har lämnat till motparten Arbetsgivarverket finns ett krav på att provanställning ”inte ska användas slentrianmässigt utan endast då det är särskilt motiverat”.

I en tidigare version av artikeln fanns en uppgift om andelen provanställningar inom Försäkringskassan. Den har tagits bort sedan det visat sig att Försäkringskassan lämnat felaktiga uppgifter till Publikt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA