Bild: Mostphotos

Rasism i offentlig förvaltning ska kartläggas

DISKRIMINERING2020-11-27
Forum för levande historia får regeringens uppdrag att kartlägga människors erfarenheter av rasism i kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter.

Upplevelser av att behandlas annorlunda i kontakter med myndigheter eller vid ingripanden på offentlig plats behöver tas på allvar. Det är centralt i ett demokratiskt samhälle att myndigheter och annan offentlig verksamhet bemöter enskilda på ett likvärdigt och rättssäkert sätt, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Därför får Forum för levande historia i uppdrag att kartlägga kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter. Enligt pressmeddelandet riskerar utsatthet för rasism och liknande former av fientlighet att påverka både individer och samhället i stort, bland annat genom inverkan på enskildas psykiska hälsa, förekomsten av diskriminering, tilliten till myndigheter och i förlängningen demokratin.

Det finns i dag ingen samlad bild av människors upplevelser av rasism i kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter. Uppdraget är enligt pressmeddelandet ett viktigt första steg för att stödja myndigheter att säkerställa ett likvärdigt och rättssäkert bemötande av enskilda och att förhindra att människors tillgång till välfärd påverkas av faktorer såsom etnisk tillhörighet.

Regeringen hänvisar till uppgifter som kommit fram i Regeringskansliets sakråd och uppgifter i media, där det framkommit att en del människor upplever att deras etniska tillhörighet har lett till annorlunda eller sämre behandling i kontakter med offentliga verksamheter. Det kan till exempel handla om att tillgången till vård påverkats eller att personer missgynnats av rättsvårdande myndigheter.

I uppdraget ingår att redovisa forskning och andra relevanta studier och en sammanfattning av deras resultat. Utifrån kartläggningen ska det också göras en samlad analys av kunskapsläget, inklusive en analys avseende vilka kunskapsluckor som finns. Uppdraget ska redovisas senast 24 september 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.