Reallönerna i Sverige har pressats ned

LÖNER2023-11-03

Reallönerna minskar mer i Sverige än i konkurrentländerna, konstaterar Medlingsinstitutet i en rapport. Förklaringen är att vi haft en långsammare löneutveckling kombinerat med hög inflation.

Den senaste tiden har Sverige både haft en något långsammare löneutveckling och en något högre inflation i jämförelse med omvärlden, skriver Medlingsinstitutet. Reallönerna har minskat mer i Sverige än i euroområdet och i de flesta av konkurrentländerna sedan den globala inflationen tog fart. I bland annat Belgien, Finland, Nederländerna, Spanien och USA ökade lönerna snabbare än priserna under andra kvartalet i år.

De svenska centrala löneavtalen har enligt Medlingsinstitutet oftast längre löptider och ett mer samordnat tidsschema än i de flesta andra länder. I slutet av 2020 tecknades treåriga löneavtal i Sverige, vilket ledde till att reallönerna pressades ned mer i Sverige än i merparten av konkurrentländerna när inflationen blev överraskande stark.

Medlingsinstitutet konstaterar att den månadsvisa lönestatistiken visar att reallönenivån i Sverige inte längre minskar månad för månad. Nu har löneökningarna tagit större fart, även om ökningstakten är något högre i omvärlden, och inflationen bromsat in. Det innebär att reallönenivån var högre i augusti i år än strax före årsskiftet. Enligt prognoser för löner och inflation kommer reallönerna att stiga de kommande åren.

Under årets andra kvartal ökade de svenska lönerna med 3,4 procent jämfört med samma period förra året. Medlingsinstitutet antar att den siffran kommer att justeras uppåt när retroaktiva löneutbetalningar tillkommer. Då kommer skillnaden att minska mot löneökningstakten i såväl euroområdet som i USA, där lönerna steg med 4,5 respektive 4,6 procent, skriver Medlingsinstitutet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA