Regeringen beviljar utökning av platser

KRIMINALVÅRDEN2022-12-19

Regeringen har beslutat att ge Kriminalvården möjlighet att inrätta 152 nya platser på ytter­ligare fyra orter där verk­samhet bedrivs i dag. ”Att Kriminal­vården får fler anstalts- och häktes­platser är en viktig förutsättning när den grova brotts­lig­heten nu ska tryckas tillbaka”, kommenterar justitie­minister Gunnar Strömmer, M, beslutet i ett pressmeddelande.

För att möjlig­göra ytter­ligare plats­kapacitet i anstalter och häkten runtom i landet är det angeläget att utbygg­naden av Kriminal­vården fortsätter, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Därför har regeringen beslutat att bevilja fram­ställ­ningar från Kriminal­vården om att få ingå hyres­avtal för ytterligare anstalts- och häktes­platser på fyra orter där Kriminalvården redan har verksamhet. Beslutet omfattar avtal på cirka nio år på orterna Borås, Huddinge, Lindesberg och Malmö.

”Att Kriminal­vården får fler anstalts- och häktes­platser är en viktig förut­sättning när den grova brotts­lig­heten nu ska tryckas tillbaka. De här platserna blir därför ett mycket viktigt tillskott för Kriminal­vården”, kommenterar justitie­minister Gunnar Strömmer, M, regeringens beslut i pressmeddelandet.

Förra veckan beviljade regeringen liknande utvidgningar i Ystad, Göteborg, Nyköping, Luleå och Umeå. De två besluten innebär att plats­kapaci­teten utökas med totalt 372 nya platser.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.