Bild: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen vill ge myndighet större befogenheter

UPPHANDLING2023-05-26

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Konkurrensverket ska få ökade befogenheter för en effektivare tillsyn av offentlig upphandling. ”För mig är det viktigt att alla leverantörer får möjlighet att lämna anbud och konkurrera om offentliga kontrakt”, kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, lagrådsremissen i ett pressmeddelande.

En effektiv tillsyn säkerställer att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt och bidrar till att höja kvaliteten i den offentliga upphandlingen, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Nu tar regeringen krafttag mot otillåtna direktupphandlingar. För mig är det viktigt att alla leverantörer får möjlighet att lämna anbud och konkurrera om offentliga kontrakt”, kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, lagrådsremissen i pressmeddelandet.

Regeringen föreslår bland annat att Konkurrensverket ska få besluta om upphandlings­skade­avgift som första instans. I dag måste myndigheten vända sig till förvaltningsrätten för att kunna utfärda sanktionen. Dessutom föreslås att tids­fristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift ska förlängas till två år och att den högsta avgiften höjs från 10 till 20 miljoner kronor. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA