Regeringen vill granska myndigheters kommunikation

STATSFÖRVALTNING2023-08-07

Statskontoret får i uppdrag att analysera myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet, som enligt regeringen har växt utan att kommunikation varit ett prioriterat uppdrag. ”Regeringen vill få en tydlig bild av omfattningen av informations- och kommunikationsverksamheten”, framhåller civilminister Erik Slottner, KD, i ett pressmeddelande.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen är det är inte tydligt varför kommunikationsverksamheten har ökat i omfattning eller i vilken utsträckning myndigheterna ägnar sig åt opinionsbildning. Regeringen skriver att information och kommunikation är en naturlig och viktig del av många myndigheters verksamhet, men ställer frågan hur mycket och vilken sorts kommunikation som är lämplig utifrån myndigheternas uppgifter. Regeringen bedömer att flera myndigheter kan behöva stöd i dessa frågor.

”Regeringen vill få en tydlig bild av omfattningen av informations- och kommunikationsverksamheten, och vill att Statskontoret analyserar hur myndigheterna förhåller sig till kraven på god förvaltningssed, legalitet, saklighet och opartiskhet”, förklarar civilminister Erik Slottner, KD, i pressmeddelandet.

Regeringen ger också Statskontoret i uppdrag att identifiera om det finns myndigheter som har uppgifter eller uppdrag som behöver förtydligas. Vid behov ska Statskontoret föreslå justeringar av regeringens styrning av myndigheterna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA