Resursbrist skapar köer i asylmål

DOMSTOLARNA2022-03-15

Migrationsdomstolarnas hantering av asylmål präglas av långa handläggningstider och stora regionala skillnader, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Huvudorsaken är enligt rapporten brist på resurser.

Riksrevisionen har granskat migrationsdomstolarnas handläggningstider under åren 2013–2020. Enligt granskningen har handläggningstiderna ökat kraftigt från 2016, vilket framför allt beror på en stor ökning av antalet asylmål.

Handläggningstiderna varierar mellan de fyra migrationsdomstolarna. I Göteborg är väntetiden 28 månader, i Malmö 20 månader, i Luleå 12 månader och i Stockholm 6 månader, trots att regeringen satt upp målet att väntetiden på ett avgörande inte ska vara längre än 4 månader.

”Långa väntetider skapar högre kostnader för samhället och kan dessutom påverka målets utgång”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Regeringen har enligt rapporten skapat möjligheter att flytta över mål från domstolar med stora ärendebalanser till domstolar med mindre balanser, och Domstolsverket har inrättat en förstärkningsstyrka som hårt belastade domstolar kan få hjälp av. Trots detta varierar handläggningstiderna alltjämt kraftigt, konstaterar Riksrevisionen.

”Det är tydligt att migrationsdomstolarnas sammanlagda resurser inte är tillräckliga för att nå regeringens mål. Det finns också behov av att se över resursfördelning mellan domstolarna”, påpekar Riksrevisionens projektledare Daniel Melén i pressmeddelandet.

Riksrevisionen rekommenderar Domstolsverket att undvika en ojämn resursfördelning mellan migrationsdomstolarna, exempelvis genom att utveckla prognosarbetet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA