Samverkan har lett till 1 100 års fängelse

BROTTSLIGHET2019-04-11
Knappt 450 personer har dömts till 1 100 år i fängelse sedan 2014. Det är resultatet av tolv myndigheters samverkan mot den organiserade brottslighet, som nu redovisas i en ny rapport.

Enligt rapporten har åtal väckts mot mer än 1 000 personer sedan 2014, och 445 av de åtalade har dömts till fängelse i sammanlagt drygt 1 100 år. Under samma period har höjd skatt krävts in med 500 miljoner kronor och värdet av de utmätta tillgångarna till 210 miljoner kronor. Försäkringskassan har sedan 2014 redovisat över 260 miljoner kronor i besparingar till följd av förhindrade felaktiga utbetalningar inom projektet.

Totalt bedrevs nästan lika många underrättelseärenden och regionala operativa insatser under 2018 som året innan. Nivån var högre under 2017 än åren dessförinnan. Antalet ärenden och insatser som påbörjades under året blev färre, samtidigt som fler ärenden som pågick under längre tid. De nationella operativa insatserna blev fler under året.

Enligt rapporten har arbetet förskjutits från insatser mot strategiska personer och deras nätverk till arbete i utsatta områden. Det ligger i linje med regeringens vilja att mer arbete ska bedrivas lokalt i utsatta områden. Myndigheterna arbetade också mer med att förebygga, förhindra och upptäcka brott mot välfärdssystemet.

Den mest tydliga kopplingen mellan organiserad brottslighet och det grova våldet är inkomster från narkotikadistribution. Sedan 2014 har drygt 630 kilo cannabis, mer än 400 000 narkotikaklassade tabletter, nästan 170 kilo amfetamin och drygt 100 kilo kokain tagits i beslag. Under samma period har 65 explosiva varor eller granatvapen, 31 automatvapen, 20 gevär samt 68 pistoler eller revolvrar beslagtagits.

Några av de medverkande myndigheterna är enligt rapporten oroade över att den operativa verksamheten förskjuts mot kriminalitet och brottstyper som kan göra det svårt för dessa myndigheter att bidra i bekämpningen av organiserad brottslighet. De många insatserna med fokus mot våldskapacitet och narkotikabrottslighet minskade förutsättningarna för en bred myndighetssamverkan, enligt några myndigheter.

Det brottsförebyggande arbetet är en del i den myndighetsgemensamma inriktningen, framhålls i rapporten. Myndigheterna uppmärksammar varandra på brister i systemen, vilket i sin tur utvecklar kontrollverksamheterna inom respektive myndighet. Samverkan har gett större insikt om att en brist hos en myndighet kan leda till felaktiga beslut hos nästa myndighet. Samverkan mellan myndigheterna ses som en framgångsfaktor även i det brottsförebyggande arbetet.

Tolv mot organiserade brott

I den myndighetsgemensamma satsningen ingår tolv myndigheter:

 • Arbetsförmedlingen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten,
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.