Svag styrning av brottsbekämpning

REGERINGEN2019-04-05
Regeringens styrning av myndigheternas arbete för att bekämpa organiserad brottslighet har varit svag och otydlig, anser Riksrevisionen i en rapport. Brister i uppföljningen gör dessutom att insatsernas effekter inte går att utvärdera.

Sedan 2008 samarbetar tolv myndigheter på regeringens uppdrag för att bekämpa organiserad brottslighet. Det är en omfattande verksamhet. Under perioden 2013–2018 satsade myndigheterna mer än 2,8 miljoner arbetstimmar och minst 1,4 miljarder kronor på det gemensamma uppdraget, konstaterar Riksrevisionen.

Granskningen visar att regeringens styrning inte har varit tydlig eller samordnad, och att de inblandade myndigheterna därför själva har behövt formulera vad arbetet konkret ska leda till. Under delar av perioden 2008–2017 har regeringen skrivit in uppdraget i vissa av myndigheternas regleringsbrev, men ingen myndighet har det i sitt regleringsbrev för 2018.

”Regeringen har dessutom inte följt verksamheten i tillräcklig utsträckning för att försäkra sig om att den nått sina mål. Det är anmärkningsvärt för en så omfattande och viktig verksamhet”, kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen gör bristerna i uppföljning och redovisning det dessutom svårt för myndigheterna att utvärdera effekterna av det myndighetsgemensamma arbetet.

”Arbetet har pågått i tio år. Trots det finns det endast begränsad information om hur mycket resurser som läggs ner och hur väl målen nås. En verksamhet som årligen sysselsätter hundratals människor till en kostnad av flera hundra miljoner kronor borde följas upp bättre än så”, tycker Susanna Honnér, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet.

Tolv mot allvarliga brott

Dessa myndigheter deltar i arbetet mot organiserad brottslighet:

 • Arbetsförmedlingen (sedan 2014)
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Försäkringskassan (sedan 2010)
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Kustbevakningen
 • Migrationsverket (sedan 2013)
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Säkerhetspolisen
 • Tullverket
 • Åklagarmyndigheten

Källa: Riksrevisionen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.