Myndigheter samarbetar lokalt och regionalt

POLISEN2017-09-27
Myndigheternas gemensamma arbete mot organiserad brottslighet har lett till att tolv myndigheter organiserat samarbetet i sju regionala samverkansråd. Det framgår av en rapport till regeringen.

Regeringen gav 2015 Polismyndigheten i uppdrag att tillsammans med elva andra myndigheter utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Nu har myndigheterna lämnat en gemensam slutrapport till regeringen över arbetet.

Uppdraget har inneburit en förändringsresa för myndigheterna, konstateras i rapporten. Den nya ordningen innebär att satsningen numera hanterar tre olika fokus för att bekämpa organiserad brottslighet – individer, särskilda brottsområden och lokala geografiska områden. Det lokala arbetet har varit en särskild utmaning, eftersom många av de deltagande myndigheterna inte har någon lokal förankring eller organisation.

Därför har det arbetats fram en tydligare organisation för att även kunna hantera lokalt organiserad brottslighet. Den regionala förmågan har förstärkts genom att bildandet av sju regionala samverkansråd, RSR, med uppdrag att leda både gemensam underrättelseverksamhet och operativ verksamhet. Det har lett till betydligt fler myndighetsgemensamma insatser och att den gemensamma operativa förmågan har stärkts.

Rapporten lyfter också fram att kunskapen vid myndigheterna om brottslighetens komplexitet och omfattning har ökat. Den gemensamma underrättelseverksamheten har fått bättre förutsättningar till samordning, bland annat genom att den person som har det övergripande ansvaret för polismyndighetens underrättelseverksamhet också är ordförande för det myndighetsgemensamma Nationella underrättelsecentret, Nuc. Det har underlättat samordningen av åtgärder i utsatta områden. Sammantaget har det utvidgade regionala uppdraget inneburit att fler gemensamma insatser och åtgärder genomförs.

Enligt rapporten är en framtida utmaning  att myndigheternas förutsättningar när det gäller att utöka resurserna för satsningen varierar. Myndigheterna behöver förstärka samordningen mellan brottsbekämpning, brottsförebyggande arbete och trygghetsskapande åtgärder ytterligare. En viktig framtidsfråga är att fortsätta utvecklingen av samverkan utanför satsningen med andra myndigheter, organisationer och aktörer som kan bidra till bekämpning av organiserad brottslighet.

Deltagande myndigheter

Polisen

Arbetsförmedlingen

Ekobrottsmyndigheten

Försäkringskassan

Migrationsverket

Kriminalvården

Kronofogdemyndigheten

Kustbevakningen

Skatteverket

Säkerhetspolisen

Tullverket

Åklagarmyndigheten

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.