"Trollet" stoppade brott inom tandvården

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2019-10-01
Försäkringskassans samarbete med en rad andra myndigheter har lett till att brott inom tandvårdsstödet har stoppats eller hindrats. Enligt en slutrapport har samarbetet lett till flera fällande domar.

Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att utnyttja tandvårdsstödet, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

I december 2015 väcktes misstankar om att ett antal vårdgivare i stor omfattning brottsligt utnyttjade det statliga tandvårdsstödet. Det förekom bland annat uppgifter om så kallade målvakter som bolagsföreträdare, samt att bolag systematiskt begärde för mycket i tandvårdsstöd. Det fanns också misstankar om att pengar via bulvaner och växlingskontor slussades utomlands. Det blev starten för insatsen Trollet.

Samverkan mellan myndigheterna inom ramen för Trollet har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. I den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet ingår tolv statliga myndigheter.

”Försäkringskassan arbetar aktivt med att motverka alla former av bidragsbrott. Men när det gäller avancerade brottsupplägg som i det här fallet kan det vara svårt för Försäkringskassan att nysta upp det på egen hand. Genom myndighetssamverkan får vi tillgång till information och verktyg vi annars inte skulle ha. Det ger oss möjlighet att inte bara hindra att pengar betalas ut fel i det här fallet utan även säkerställa att liknande brott inte kan begås i framtiden”, kommenterar försäkringsdirektör Per Eleblad i pressmeddelandet.

Myndigheter i samverkan

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startades 2009. Satsningen utgår från en gemensam inriktning som beslutas av Samverkansrådet, där varje samverkande myndighet representeras av sin generaldirektör eller motsvarande. Operativa rådet ansvarar för den löpande verksamhet som bedrivs inom satsningen. Samtliga myndigheter finns representerade i Operativa rådet.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Myndigheterna samverkar i Nationellt underrättelsecentrum och Regionala underrättelsecenter.

Källa: Försäkringskassan

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.