Säkerhetspolisens chef Klas Friberg skriver i sin debattartikel att regeringen förhindrar att polisen får tillgång till krypterad information på webben som är viktig för brottsbekämpningen.
Säkerhetspolisens chef Klas Friberg skriver i sin debattartikel att regeringen förhindrar att polisen får tillgång till krypterad information på webben som är viktig för brottsbekämpningen.

Säpochefen kritisk mot regeringen

POLISEN2020-01-22

I en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.

Enligt ett nytt EU-direktiv får medlems­staterna ge brottsbekämpande myndigheter tillgång till ytterligare information från meddelandetjänster i appar och sociala medier. Men enligt Klas Friberg förbereder regeringskansliet ett förslag som innebär att Sverige avstår från den möjligheten.

”Konsekvensen blir att svenska brottsbekämpande myndigheter kommer att sakna viktiga och moderna verktyg för att hantera terroristbrott, spioneri och annan allvarlig brottslighet”, skriver Klas Friberg i debattartikeln i Dagens Nyheter.

En växande andel av kommunikationen mellan personer som är inblandad i allvarlig organiserad brottslighet sker via krypterade meddelandetjänster i appar och sociala medier. Enligt Klas Friberg gäller det i princip varje ärende som Säkerhetspolisen hanterar sker. Facebooks Messenger, Whatsapp, Snapchat och andra appar har miljarder användare, och till skillnad från operatörer för traditionella kommunikationstjänster har företagen bakom sociala medier i dagsläget ingen skyldighet att lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter eller lämna ut uppgifter om kommunikationen, påpekar Klas Friberg:

”Att inte få tillgång till dessa uppgifter har redan fått allvarliga konsekvenser för Säkerhetspolisens arbete. Det har blivit svårare för oss att upptäcka och förhindra terroristbrott. Även kontakterna med andra länder blir lidande, eftersom vi inte kan bistå med att hitta svenska kopplingar till internationell terrorism”, skriver han.

Enligt Säpochefen ger det också större möjligheter för främmande makts illegala verksamhet mot Sverige och underlättar för spioner som verkar på svensk mark.

Det EU-direktiv som är aktuellt innebär bland annat att medlemsstaterna kan besluta att meddelandetjänster i sociala medier får samma skyldighet att hjälpa brottsbekämpande myndigheter som traditionella operatörer. Men regeringskansliet tänker undanta meddelandetjänsterna från lagringsskyldighet, skriver Klas Friberg. Det kommer att få allvarliga konsekvenser för svensk brottsbekämpning. Därför måste regeringen utreda och införa lagringsskyldighet:

”Säkerhetspolisen arbetar varje dag för ett säkrare Sverige. Samtidigt står vi inför en verklighet där den grova brottsligheten ständigt bryter ny mark, extremistmiljöerna är större än någon gång tidigare och underrättelsehotet mot Sverige fortsätter att öka. För Sveriges säkerhet är det avgörande att lagstiftningen anpassas efter såväl samhällsutvecklingen som den tekniska utvecklingen.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA