Satsning på praktikanter gav få platser

ARBETSMARKNAD2015-09-15

Efter snart tre år har bara 510 personer med funktionsnedsättning fått plats genom det särskilda praktikantprogrammet i staten. På Arbetsförmedlingen ser man inte projektet som ett misslyckande, men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tycker att resultatet är »uselt«.

Det var den förra regeringen som gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att under tre år, med start 1 januari 2013, bedriva ett praktikantprogram i staten. Andelen anställda med nedsatt arbetsförmåga är lägre i staten än på övriga arbetsmarknaden och Alliansregeringen ansåg att staten borde vara ett föredöme.

När projektet var nystartat frågade Arbetsförmedlingen myndigheterna hur stort intresset var för att ta emot praktikanter. Då uppgav 109 myndigheter att de kunde ta emot minst en praktikant – sammanlagt 1 800 platser.

Projektet avslutas vid årsskiftet. Men i slutet av juli i år hade bara 37 myndigheter tagit emot sammanlagt 510 praktikanter. 286 av dem hade fått plats hos Arbetsförmedlingen. 

På Arbetsförmedlingen vill man inte se det som ett misslyckande.

– Vi satsar på kvalitet. Vi anser att för de här personerna är det viktigare att det blir rätt plats än att vi får stora volymer, säger Sofie Bergqvist, nationellt kundansvarig för programmet.

Hon ser flera förklaringar till att antalet inte är högre: dels måste de som ska praktisera uppfylla arbetsgivarens kompetensprofil, dels tar myndigheternas interna förankringsprocess tid.

– Av de 109 myndigheter som anmälde intresse var det flera som efter en inventering av möjliga arbetsuppgifter och handledare inte kunde erbjuda någon plats, säger Sofie Bergqvist.

Hon anser inte att det låga antalet praktikplatser beror på ointresse och säger att 20 myndigheter har avtal med Arbetsförmedlingen, men att de av olika skäl inte har kunnat tillsätta platserna ännu.

– Sedan finns det flera myndigheter som redan tar emot personer med funktionsnedsättning, exempelvis genom lönebidragsanställning, via Samhall och olika skolor. Det finns olika sätt att angripa frågan. Praktikantprogrammet ska inte ses som ett mätinstrument för myndigheternas engagemang i frågan.

En tredjedel av dem som har deltagit i programmet har någon form av anställning 90 dagar efter att praktiken avslutats. Men statistiken visar inte om det är på praktikmyndigheten eller någon annan form av anställning.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, meddelar via sin pressekreterare att hon inte har tid för en intervju, men skriver i en kommentar till Publikt att det nu behövs nytänkande. Hon är inte alls nöjd med utfallet av praktikantprogrammet:

»Jag tycker det är ett uselt resultat. Staten borde kunna föregå med gott exempel«.

Praktik i upp till sex månader

 • Personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga utgör en fjärdedel av alla arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.
 • För att få plats i praktikantprogrammet i staten måste man vara inskriven som arbetslös och ha en dokumenterad funktionsnedsättning. 
 • Praktiken pågår i upp till sex månader.
 • Ersättningen är densamma som när praktikanten var arbetssökande.
 • Arbetsgivaren får inte ersättning för handledning eller anpassning av arbetsplatsen.

Antal platser i praktikantprogrammet januari 2013–juli 2015  

 • Arbetsförmedlingen -> 286
 • Försäkringskassan -> 54
 • Skatteverket -> 44
 • Domstolsverket -> 24
 • Regeringskansliet -> 13
 • Övriga -> 89

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA