Ny satsning på praktik för funktionsnedsatta

STATSFÖRVALTNING2016-02-15

Arbetsförmedlingen fick fram omkring 500 praktikplatser för arbetssökande personer med funktionsnedsättning under tre år. Nu testar regeringen en annan strategi och ger i stället varje myndighet i uppdrag att ställa praktikplatser till förfogande.

Det var den förra regeringen som gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att under tre år, med start 1 januari 2013, bedriva ett praktikantprogram i staten. Praktikantprogrammet riktade sig till personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Efter tre år hade Arbetsförmedlingen lyckats skrapa ihop drygt 500 praktikplatser på 37 olika myndigheter.

I en intervju i Publikt hösten 2015 skrädd arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S inte orden:

»Jag tycker det är ett uselt resultat. Staten borde kunna föregå med gott exempel«, kommenterade hon.

Nu testar den nuvarande regeringen en annan strategi och uppdrar i stället direkt åt myndigheterna att ta emot personer med funktionsnedsättning på praktik.

”Regeringens bedömning är att statliga myndigheter bör ge fler personer möjlighet att delta i arbetspraktik”, skriver arbetsmarknadsdepartementet i uppdraget.

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds och i dialog med myndigheterna matcha praktikplatser med de arbetssökande.

Myndigheterna ska återrapportera resultaten till Statskontoret 1 oktober 2016, 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019.

Statskontoret ska i sin tur redovisa hur uppdraget fortskrider till regeringen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA