Myndigheter lever upp till krav på praktikplatser

ARBETSRÄTT2016-11-14

Myndigheterna har svarat väl mot regeringens krav på praktikplatser till nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Det tycker Statskontoret som gjort en enkätundersökning. Bäst är Skogsstyrelsen som tagit emot 150 nyanlända under april till augusti.

Regeringen har gett statliga myndigheter i uppdrag att skapa 1 000 praktikplatser till nyanlända under perioden april till december i år. Det ska sedan vara en årlig kvot. Praktikplatserna ska anmälas till Arbetsförmedlingen. När det gäller praktik till personer med funktionsnedsättning finns inte något siffersatt mål.

Av de 182 myndigheter som Statskontoret undersökt har tre av fyra ställt praktikplatser till Arbetsförmedlingens förfogande från april till augusti. 75 myndigheter har tagit emot praktikanter under perioden.

Flest praktikplatser har skapats hos Skogsstyrelsen som tagit emot 150 nyanlända som praktikanter. Näst bäst är Arbetsförmedlingen själv som tagit emot 24 nyanlända och 7 personer med funktionsnedsättning.

Totalt har Arbetsförmedlingen fått in 492 praktikplatser under april till augusti.

Statskontoret tror därför att det finns goda möjligheter att nå det uppställda målet på 1 000 nyanlända praktikanter per år.

”Det finns en utbredd vilja bland statliga myndigheter att bidra till att uppfylla regeringens mål om att ta emot praktikanter”, kommenterar Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

Praktikplatstoppen

Myndighet       Antal praktikplatser

Arbetsförmedlingen                 31

Skogsstyrelsen                       170

Skatteverket                               42

Göteborgs universitet             17

Länsstyrelsen Gävleborg       16

Naturvårdsverket                     15

Linköpings universitet             13

Örebro universitet                     12

Länsstyrelsen Örebro Län     10

Lantmäteriet                               9

Luleå tekniska universitet         9

CSN                                               7

Jordbruksverket                         7

Linnéuniversitetet                       7

Domstolsverket                           6

Kriminalvården                             6

Patent- och registreringsverket 6

Försäkringskassan                     5

Stockholms universitet               5

Svenska ESF-rådet                       5

Trafikverket                                     5

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA